ROTARY

 

Distriktartiklar
tisdag den 21 februari 2017
NIR-möten under våren 2017 - för Nya i Rotary
Distriktsguvernören Janis Andersons har tagit initiativet till en ny aktivitet i vårt distrikt, den här gången med fokus på nya rotarianer, och därav namnet på aktiviteten: NIR, Ny i Rotary. - Klicka på rubriken ovan för att läsa mer om NIR-sammankomsterna som äger rum under våren 2017.
onsdag den 17 augusti 2016
Guvernörsbrev
Guvernörsbrev 5sl.pdf
tisdag den 9 februari 2016
Viktiga datum och händelser 2016-2017
måndag den 12 oktober 2015
Dags för Rotary Leadership Institute
En ny omgång Rotary Leadership Institute (RLI) startar snart
Distriktprogram
lördag den 4 mars 2017
President Elect Training Seminar (PETS) - Sverige

Obligatorisk utbildning för alla inkommande klubbpresidenter + frivilligt seminarium för klubbsekreterare
Fika serveras från kl. 9

För inkommande presidenter föregås PETS av en Pre-PETS-utbildning som äger rum i repsektive AG-område.

Anmälan (senast 19/2-2017) krävs även om alla inkommande presidenter förväntas delta - anmälan gör närvaroregistreringen i ClubAdmin enklare.måndag den 3 april 2017
NIR - Ny i Rotary - Skänninge
tisdag den 4 april 2017
NIR - Ny i Rotary - Kalmar
torsdag den 4 maj 2017
NIR - Ny i Rotary - Linköping
lördag den 6 maj 2017
Distriktssamråd (DTA) - Sverige
Distriktssamrådet berör alla inkommande klubbpresidenter och kassörer. Dessutom kommer ett seminarium att hållas för IT-ansvariga.
En av punkterna under Distriktssamrådet är godkännande av Distriktsbudgeten för 2017-2018.
Fika från 10.30
Anmälan senast 22 april 2017.
torsdag den 11 maj 2017
Rotary Youth Leadership Award (RYLA)
RYLA är en ledarskapsutbildning för unga människor i ålder 20-30 som genomförs i distriktets regi en gång om året.
Deltagarna nomineras av distriktets klubbar. Nominerande klubb kan sponsra deltagandet men det kan även vara ett företag eller en privat person som står för kostnaderna.
Mer information om RYLA kommer längre fram.
lördag den 20 maj 2017
Distriktssamråd (DTA) - Lettland

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Distriktguvernör (DG)

Janis Andersons


Distriktssekreterare

Gunilla Öhlin


Distriktskattmästare

Ragnar Fridman
sira@algonet.se
0707-726074