ROTARY i SVERIGE
HÄRNÖSAND Rotaryklubb

 
RIs sida på svenska
Fakta om klubben Programpunkter inom inom klubben Lista över klubbens projekt Klubbens funktionärer Presidentens egen sida

Funktionärer

President Gungerd Johnsson Grip
Telefon: 0611-60929
Mobil: 070-5831573
Telefon arb: 0611-348256
Vice president Gustav Malmqvist
Telefon: 0611-40320
Mobil: 070-6630442
Telefon arb: 070-6630442
Tillträdande president May Andersson
Telefon: 0611-23007
Mobil: 070-5732914
Telefon arb: 0611-557854
Past President Gustav Malmqvist
Telefon: 0611-40320
Mobil: 070-6630442
Telefon arb: 070-6630442
Sekreterare Mikael Schéele
Telefon: 0611-556008
Mobil: 070-2129195
Telefon arb: 0611-365353
Tillträdande sekreterare Kristoffer Bodin
Mobil: 073-5029972
Telefon arb: 010-4875107
Skattmästare Håkan Viklund
Telefon: 0611-26676
Mobil: 070-6744249
Telefon arb: 010-4768097
Revisor Olof Nesterud
Telefon: 0611-555222
Mobil: 070-3734990
Telefon arb: 0611-12280
Revisor Lena Omling Nylén
Telefon: 0611-76050
Mobil: 070-3647034
Telefon arb: 0611-80389
IT-samordnare Claes Ehinger
Telefon: 0611-20236
PR- och Informationsansvarig E. Mikael Norberg
Telefon: 70-3209580
Telefon: 611-72533
Telefon: 611-72533
Mobil: 70-3209580
Mobil: 070-3209580
Mobil: 070-3209580
Telefon arb: 611-349135
Telefon arb: 611-349135
Telefon arb: 70-1907987
Styrelseledamot Kerstin Selander
Telefon: 0611-511875
Mobil: 0705-509907
Styrelseledamot Kristoffer Bodin
Mobil: 073-5029972
Telefon arb: 010-4875107
Styrelseledamot E. Mikael Norberg
Telefon: 70-3209580
Telefon: 611-72533
Telefon: 611-72533
Mobil: 70-3209580
Mobil: 070-3209580
Mobil: 070-3209580
Telefon arb: 611-349135
Telefon arb: 611-349135
Telefon arb: 70-1907987

Copyright © 2004-2014, SRS Ideell förening. All rights reserved

Sidan har visats 25 gånger