ROTARY i SVERIGE
HÄRNÖSAND Rotaryklubb

 
RIs sida på svenska
Fakta om klubben Programpunkter inom inom klubben Lista över klubbens projekt Klubbens funktionärer Presidentens egen sida

Funktionärer

Vice president Olof Nesterud
Telefon: 0611-555222
Mobil: 070-3734990
Telefon arb: 0611-12280
Tillträdande president Gungerd Johnsson Grip
Telefon: 0611-60929
Mobil: 070-5831573
Telefon arb: 0611-348256
Past President Olof Nesterud
Telefon: 0611-555222
Mobil: 070-3734990
Telefon arb: 0611-12280
Sekreterare Kerstin Selander
Telefon: 0611-511875
Mobil: 0705-509907
Tillträdande sekreterare Mikael Schéele
Telefon: 611-556008
Mobil: 70-2129195
Telefon arb: 611-365353
Executive Secretary RI Claes Ehinger
Telefon: 0611-20236
Skattmästare Håkan Viklund
Telefon: 0611-26676
Mobil: 070-6744249
Telefon arb: 010-4768097
Revisor Mats Törnered
Telefon: 070-6998181
Telefon arb: 0611-349825
Revisor Ola Svanqvist
Telefon: 0612-44060
Mobil: 70-3306714
Telefon arb: 0611-25392
Klubbmästare Margareta Kemper
Telefon: 0611-10385
Mobil: 070-5364227
IT-samordnare Claes Ehinger
Telefon: 0611-20236
PR- och Informationsansvarig E. Mikael Norberg
Telefon: 70-3209580
Telefon: 611-72533
Telefon: 611-72533
Mobil: 70-3209580
Mobil: 070-3209580
Mobil: 070-3209580
Telefon arb: 611-349135
Telefon arb: 611-349135
Telefon arb: 70-1907987
The Rotary Foundation, ansvarig Peter Hasselborg
Telefon: 0611-14881
Mobil: 070-2110220
Rotarys Läkarbank, ansvarig Claes Ehinger
Telefon: 0611-20236
GSE, kontaktperson Claes Ehinger
Telefon: 0611-20236
Arkivarie Margareta Kemper
Telefon: 0611-10385
Mobil: 070-5364227
Styrelseledamot Mikael Schéele
Telefon: 611-556008
Mobil: 70-2129195
Telefon arb: 611-365353
Styrelseledamot May Andersson
Telefon: 0611-23007
Mobil: 070-5732914
Telefon arb: 0611-557854
Styrelseledamot E. Mikael Norberg
Telefon: 70-3209580
Telefon: 611-72533
Telefon: 611-72533
Mobil: 70-3209580
Mobil: 070-3209580
Mobil: 070-3209580
Telefon arb: 611-349135
Telefon arb: 611-349135
Telefon arb: 70-1907987
Matrikelansvarig Kerstin Selander
Telefon: 0611-511875
Mobil: 0705-509907
Webmaster Claes Ehinger
Telefon: 0611-20236

Copyright © 2004-2014, SRS Ideell förening. All rights reserved

Sidan har visats 8 gånger