ROTARY MARK-KINNABORG

Rotary Mark-Kinnaborg 

Vi är en aktiv Rotary-klubb som träffas varje fredag vid lunchtid. Vi har en stabil medlemskår, och har även växt de senaste åren så att vi är idag 42 medlemmar i åldrarna 30 - 90 år. 

För närvarande träffas vi på Club Senior, beläget i Rönnängs äldreboende. Club Senior är en restaurant för allmänheten som drivs av kommunen med syfte att vara en mötesplats särskilt för de äldre som inte själva vill laga sin mat.

Tidigare har vi träffats på Kinna Hotell vilket vi inte längre kan då hotellet numera är flyktingförläggning.

En gång per månad träffas vi på konferensgården Två Skyttlar i Örby.

Vi välkomnar alla som är intresserade av att bli medlem. Kom till ett av våra möten för att se om det är något som passar dig.

Klubbprojekt
fredag den 1 april 2016
Integrationsprojekt
Varje onsdag kl 18.00 träffas vi på gymnasieskolan, Kunskapens hus, och möter våra nya invandrare. Vi fikar, lär känna varandra och försöker se om vi kan hitta möjligheter för de nya invandrarna som vi kan hjälpa dem med.

Alla som är intresserade av att hjälpa till är välkomna!

Möteslokalen: Satelliten

tisdag den 1 juni 2004
BRA KOMPIS
Bra Kompis -- stipendier till högstadieeleverna i Mark.

Inför årsavslutningen tilldelas varje högstadieskola i Marks kommun en penningsumma som ska användas till Bra Kompis -- stipendier.
Klubben vill att stipendiaterna utses av högstadieeleverna och att stipendierna fördelas lika bland flickor och pojkar.
Klubben önskar att stipendierna utdelas bara i avgångsklasser och att de inte delas upp i småsummor.

Distriktartiklar

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Två Skyttlar
Öresjövägen 46
511 92 Örby

Ordinarie mötestid: Fredagar 12:15

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Mötet inställt (Klämdag)
2016-05-06 12:15