Klubbmöte 2017-03-24

Veckans föredragshållare Lars G. Soldéus som under rubriken ”Fiskköpare, sumpskeppare och deras seglande sumpar” presenterade mycket intressant 30-årig forskning på 25 minuter.

Hans perspektiv var flerhundraårigt, alltifrån skråväsendets tid då Stockholms Fiskköpareämbete (1636-1847) reglerade allt som hade med leveransen av levande fisk till staden att göra. Som mest fanns det 80 fiskare med familjer som hade leveransskyldighet kombinerad med ensamrätt att sälja levande fisk.

Inne i Stockholm skedde kommersen vid fiskaretorgen, äldst det vid Slussen, därefter det vid Helgeandsholmen (Strömparterren), Det var där man fann de s.k. sumprunkarna som såg till att fisken nåddes av strömmande vatten, vilket var viktigt för att hålla den fräsch. Epoken fiskhandel vid Stockholms kajer gick i graven 1954 när tunnelbanan skulle byggas.
Klubbmöte 2017-03-17
Vid fredagens klubbmöte, då Ingvar Spanne presiderade, fick vi ta del av vår egna medlem Anna Norins intressanta ego- föredrag. Anna med bakgrund inom idrott och arbete inom bankvärlden startade år 2016 det egna företaget "Engaging Business Stockholm AB" som hon numera driver. Genom sitt arbete hjälper hon företag att skapa engagemang hos medarbetare och den metod som används för att nå dit bygger på spel. Det som engagerar i spel är bl.a. möjligheten att göra meningsfulla va...l och få direkt feed-back (en dopamin-loop) och den konstanta utmaningen. Drivkrafter är bl.a. möjligheten att bemästra något (mastery), mening, samhörighet eller gemenskap, och frihet (resultatpåverkan). Dessa faktorer sammantagna bidrar till att skapa flow: tid och rum försvinner och man uppslukas av det man gör.
Med hjälp av gamification och micro-learning (korta, lättförståeliga kunskapsinjektioner i stället för ”korvstoppning”) tar man vara på de anställdas inre drivkrafter för att främja företagets mål.


Klubbmöte 2017-03-10

 

Föredragshållaren Åsa Högman, välkänd av klubben som exekutör av vårt lokala biståndsprojekt, stödet till sjukhuskyrkan vid Karolinska sjukhuset, berättade att verksamheten bedrivs av fem personer/tjänster. Två finansieras av Solna församling och en av Stockholms frikyrkoråd. Till dessa kommer en syrisk-ortodox präst, en muslimsk koordinator och en buddhistisk medarbetare.

 

KS har stor personalomsättning, varför mycket tid ägnas åt att internt informera om sjukhuskyrkans existens och vad den kan hjälpa till med i kontakterna med patienter. Samtalen kan handla om allt från triviala ting till existentiella frågor och sker på patientens villkor oberoende av trosriktning.

 

Sjukvården har skyldighet att tänka också på närstående, och här kommer klubbens bidrag väl till pass. När resurserna är knappa kan också en liten gåva innebära en ljuspunkt, t.ex. för de barn till en cancersjuk förälder som kunde få några leksaker eller bidrag till en sommarlovsvistelse.

 

Åsa Johansson Stridh underströk betydelsen också av små gåvor för den som lever på marginalen ekonomiskt sett.

 

 


Klubbmöte 2017-03-03
Klubbmöte 2017-02-24


Klubbmöte 2017-02-17

Magnus Nilsson, som driver bloggen Frihandelsbloggen.se på uppdrag av Företagarna och av eget intresse, berättade om vad som händer inom detta aktuella område.
Denne började med att presentera sig själv som journalist, förlagsredaktör och PR-konsult samt som kommunpolitiker (M) i Solna, där han bl.a. är vice ordf. i tekniska nämnden.
 
På frågan om vad man behöver hålla lite extra koll på framöver, svarade han utan att tveka att Brexit är viktigt för oss i Sverige och att försöka förstå vad Donald Trumph vill inom området.
Såväl ordinarie president Eva Grönqvist som vice president Anders Hägg var förhindrade idag. Gunnar Lidman fick träda in som president för dagen.

 

Klubbmöte 2017-02-10

 

Idag hade vi glädjen att välja in Agneta Falk som ny medlem i vår trevliga klubb. Agneta introducerades av Eva Hallengren Lind.
Välkommen Agneta

På vårt klubbmöte idag gästades vi av Amelia Adamo. På temat "Mappiegenerationen - vi som aldrig lägger av" fick vi ta del av Amelias syn på 40talist generationens syn på livet, olika behov, vilja till nya utmaningar och tankar om livet i stort som smått. Genom sitt arbete med olika tidningar för kvinnor har Amelia under många år fångat upp kvinnors intressen och behov. Att tidningen M under 10 år har samlat in ca 10 miljoner kronor till olika stödprojekt i världen imponerar stort på oss i Rotary. Tillsammans kan vi göra skillnad!
Vi bugar och tackar för ett mycket inspirerande och medmänskligt föredrag.

 

 

Klubbmöte 2017-02-03

 

 Torbjörn Trångteg, själv e-klubbmedlem, berättade (på begäran) kort hur en sådan klubb fungerar. Den har medlemmar både inom och utom landet och ett möte med föredrag på nätet per månad; deltagande verifieras med kommentar till föredraget samt inbetalning av bidrag till beslutat projekt. Sitt eget anförande hade han gett rubriken ”Blir man friskare av att vara med i Rotary?  Det enkla svaret är ”Ja” men den metoden ensam garanterar inte ett långt friskt liv: flera livsstilsfaktorer samverkar och en av dem är social gemenskap, där Rotary-medlemskapet är en del. 

Klubbmöte 2017-01-27

 

Egoföredrag

 

 

 

Susana Evelin Torres berättade om sitt födelseland Bolivia och sin familj.

 

Hon studenten 1992 och tänkte bli arkitekt men övergav planerna när hon som ”kärleksinvandrare” kom till Sverige och Luleå 1994; här var det svårt att fortsätta studierna, och arkitekturen var inte inspirerande. I stället blev det SFI och ekonomi och datorer och praktik i Barcelona (2003) och Dublin (2004). Åter i Sverige 2005 upptäckte hon genom arbetet på Colombias konsulat att hon hade tillägnat sig svensk förkärlek för ordning och reda, gick vidare till TDC (2006) och till Ericsson (2007) som processutvecklare... En förutsättning för integration och karriär har varit att skapa nätverk och att inte vara rädd för att fråga! Med den lärdomen har hon 2016 sadlat om för att som social entreprenör på heltid ägna sig åt integration, ett arbete som inte ger lika mycket pekuniärt men desto mer rent mänskligt. Nu kan hon ägna mycket tid åt sina döttrar Isabel och Nova.

 

 

 

 

Klubbartiklar
Klubbprogram
 
 
fredag den 14 april 2017
Långfredag
 
fredag den 21 april 2017
Dagny Carlsson 104 år
 
fredag den 28 april 2017
Ego-föredrag
 
fredag den 5 maj 2017
Ego föredrag
 
fredag den 26 maj 2017
Kristi Himmelfärdshelg
 
måndag den 29 maj 2017
Besök till SVT
 
fredag den 2 juni 2017
Klubbsamråd
 
fredag den 9 juni 2017
Ego föredrag
 
fredag den 16 juni 2017
Presidentskifte
 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: solna-haga@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Hotell Park Inn Solna
Hotellgatan 11
17125 SOLNA

Ordinarie mötestid: Fredagar 12:15

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Sveriges medlemskap-FN.s säkerhetsråd
2017-03-31 12:15