NYHETSARTIKLAR

Månadsbrev maj

2019-05-03

Ungdomsservice – maj månads tema inom Rotary
Att stödja ungdomar i vårt närsamhälle och berätta om Rotarys möjligheter kan vi alla göra på olika sätt.

En viktig uppgift är att sprida information om Rotarys olika utbytesprogram. Berätta om ettårsutbyte, sommarutbyte och läger på våra högstadieskolor och gymnasier. Informationsmaterial hittar du både på https://www.rotarystudent.se och Rotary.org:s hemsida https://www.rotary.org/our-programs/youth-exchanges#page-content. Distriktets ansvariga för Ungdomsutbytet står också gärna till tjänst med information och tips, Roger Arespång, Boden Överluleå RC(ordförande i ungdomskommitteén) rogare67@gmail.com, Antonia Bergström, Härnösands RC, antonia.bergstrom@hotmail.com och Karin Hedlund, Skellefteå Guldstaden RC, karin@hedab.se. Glöm inte heller de ungdomar som varit utbytesstudenter, de är de bästa ambassadörerna. Vi behöver generellt bli bättre på att ta tillvara på de ungdomar som varit utbytesstudenter, hur kan de bli en del av Rotary? Hur uppmuntrar vi dem att bli medlemmar i våra klubbar? Eller kan vi som klubb uppmuntra ungdomar att starta en Rotaractklubb?

Ett annat sätt att jobba med stöd till ungdomar är att jobba med olika typer av mentorskap, mentorskap via UF (ung företagsamhet), samarbete med andra organisationer med nyanlända ungdomar. Stöd till lokala idrottsföreningar och genom de stipendier som många av distriktets kubbar delar ut. Genom att uppmärksamma ungdomar i våra närsamhällen kan vi naturligt också berätta om Rotary och vårt arbete, få fler intresserade av Rotary som en plats för ledarskapsutveckling och att delta i ett internationellt yrkesnätverk. Vi behöver fortsätta med det goda vi redan gör och utveckla vidare! 

Läs resten av månadsbrevet här 2320 Månadsbrev maj 2019.pdf 

facebook share button twitter share button linkedin share button

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Distriktguvernör (DG)

Göran Lidström
g.lidstrom@outlook.com
076-3107500


Distriktssekreterare

Philip Cohen


Distriktskattmästare

Christer Enryd