NYHETSARTIKLAR

Rotary seminarier under Almedalsveckan

2019-08-18

Rotary seminarier under Almedalsveckan
Under Almedalsveckan i Visby deltog jag i två Rotary seminarier, den första var ett fredsseminarium: "Är frivilligorganisationer nyckeln till fred?" där deltog fem talare i ett panelsamtal: Erik Melander, professor på RPC Rotary Peace Center vid Uppsala universitet, Anna Maria Corazza Bildt, som nu är Europaparlamentariker & Europaparlamentets samordnare för barns rättigheter, Annelie Börjesson, ordförande för Svenska FN-förbundet, Madeleine Sultan Sjöqvist, Riksstyrelseledamot för Rädda Barnen och Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare för Kvinna till kvinna.
Gemensamt för samtliga talare var att man reflekterade kring ordet ”FRED” vad handlar det om, varför är det viktigt för Rotary, vad bygger fredliga samhällen? Vilka grundläggande värderingar har man inom frivilligrörelserna som kan bidra till fred? Vi utbildar för krig och försvar, men vem utbildar för fred?
Viktiga områden att utveckla som skapar fredliga samhällen: Jämställdhet, barnrättsfrågor, mildra effekterna av mäns våld, bygga förtroende, skapa förståelse och hålla samtalen levande.
Efteråt följde ett seminarium på temat: "Integration via Rotary Yrkesmentorer": Peter Eklund från Uppsala-Linné RK, som är ordförande, Sören Densjö från Knivsta RK, som är mentor och hans adept Alma Janawi, Margareta Backemar från Stockholm City Första Frukost RK, som också är mentor och hennes adept Svetlana Alexa Asgharian samt Kristofer Erlandsson från Stockholm Global City RK, som är projektledare.
Samtliga delade med sig av erfarenheter av att vara aktiv som yrkesmentor och adept. Mentorerna berättade om glädjen att få dela med sig av sina erfarenheter och sina nätverk, samt om vad som hände när de lyssnade aktivt till adeptens behov, kompetenser och erfarenheter. Alla berättade om vad som skedde i det mötet när syftet var att vägleda adepten till jobb, samt vilka effekter det fick. Metoderna var olika, en av de prövade metoderna var BLING, se mer om det här: https://youtu.be/M7y5YZFVxoY

facebook share button twitter share button linkedin share button

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Distriktguvernör (DG)

Göran Lidström
g.lidstrom@outlook.com
076-3107500


Distriktssekreterare

Philip Cohen


Distriktskattmästare

Christer Enryd