Funktionärer

Distriktguvernör (DG)

Namn: Göran Lidström

Telefon: +0 076-3107500

E-post: g.lidstrom@outlook.com

Immediate Past Distr Governor (IPDG)

Namn: Christina Fahlgren-Lövheim

Governor Elect (DGE)

Namn: Lars-Olov Söderström

Governor nominee (DGN)

Namn: Fredrik Sandström

Distriktssekreterare

Namn: Philip Cohen

Executive Secretary

Namn: Lesley Stoa

Distriktskattmästare

Namn: Christer Enryd

Distriktsrevisor

Namn: Bo Stenbom

Distriktsrevisor

Namn: Pia Lindberg

IT-samordnare distriktet

Namn: Lesley Stoa

Webmaster distriktet

Namn: Rose-Marie Lindfors

Telefon: +46 070-6494439

E-post: rm.lindfors@gmail.com

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Agneta Ekman

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Rose-Marie Lindfors

Telefon: +46 070-6494439

E-post: rm.lindfors@gmail.com

Kontaktperson Ungdomsutbyte (DC)

Namn: Roger Arespång

Ordf. medlemskapskommittén

Namn: Ingrid Brännström

Telefon: +46 070-3754676

E-post: ingrid.brannstrom@gmail.com

Lagrådsrepresentant

Namn: Kerstin Franzén

Ordf Finanskommittèen

Namn: Maj-Britt Kolehmainen

Assisterande guvernör (AG)

Namn: Lars Söderlind

Assisterande guvernör (AG)

Namn: Jan Sundman

Assisterande guvernör (AG)

Namn: Ritva Lind

Assisterande guvernör (AG)

Namn: Stefan Rönnbäck

Assisterande guvernör (AG)

Namn: Lisen Hallkvist

Kontaktperson GDPR

Namn: Philip Cohen

Assisterande guvernör (AG)

Namn: Karin Bröske

Assisterande guvernör (AG)

Namn: Kristoffer Bodin

Assisterande guvernör (AG)

Namn: Anna-Karin Wikstén

Samordnare AG

Namn: Kristoffer Bodin

Assisterande guvernör (AG)

Namn: Isabell Zemrén

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Distriktguvernör (DG)

Göran Lidström
g.lidstrom@outlook.com
076-3107500


Distriktssekreterare

Philip Cohen


Distriktskattmästare

Christer Enryd