Guvernör: Anders Johansson


Jag är född och uppväxt i Örebro. Direkt efter studentexamen på Karolinska läroverket påbörjade jag min utbildning som pilot i Flygvapnet. Jag arbetade som pilot främst vid F6 Karlsborg där jag bl. a flög Lansen och Viggen under 70 och 80 talet. I början på 90 talet blev jag medlem i Rotary Tibro-Karlsborg. I samband med att jag flyttade till Kungsholmen 1992 sökte jag transfer till Rotary Stockholm Djurgården. Under tiden har jag arbetat i det militära Högkvarteret på Lidingövägen i flera olika positioner, och avslutade min karriär för sex år sedan som Stf Chef för Högkvarteret. Jag har två döttrar, en bor i Stockholm och en i Trollhättan, och fem barnbarn.  

Fram till min roll som Distriktsguvernör har det mest minnesvärda varit året som president i min Rotary klubb. Det året lärde jag känna min klubbs medlemmar på ett fantastiskt bra sätt. Jag lärde mig mycket och har aldrig slutat att imponeras av den kompetens som finns i våra Rotaryklubbar och i Rotary som världsorganisation. Jag har sett fram emot mitt år som DG med mycket stor nyfikenhet och förväntan. Min förhoppning är givetvis att det ska bli lika bra och givande som presidentåret. Uppgiften engagerar mig i mycket stor omfattning och genomförandeåret blir mycket intensivt. 

Min ambition som Distriktsguvernör är att stödja distriktets klubbar i arbetet med att göra klubbarna attraktiva för sina medlemmar och öka antalet medlemmar. Inom Rotary används ofta begreppet “Vibrant Clubs” och det är den egenskapen hos våra klubbar som jag vill utveckla. Många klubbar är redan välutvecklade när det gäller ”Vibrant Clubs” medan andra klubbar kan utvecklas mer i den riktningen. För det andra vill jag att våra klubbars projekt ska synas i samhället lokalt. Syftet med detta är att synliggöra Rotarys goda arbete i vårt samhälle. Därutöver vill jag att våra klubbars mycket goda insatser ska synas i såväl traditionella som sociala media.

Du är välkommen att under året följa min guvernörsblogg. Där kan du också dela med dig av dina tankar.

https://andersjohanssonrotarydgdistrikt235020192020.home.blog/2019/06/30/juli-2019/

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Distriktets e-post

agevarotary@gmail.com


Distriktguvernör (DG)

Anders Johansson
andersmail@ownit.nu
072-5526659


Distriktssekreterare

Eva Ahlsten
agevarotary@gmail.com
730696164


Distriktskattmästare

Mika Lindfors