PROJEKT - Samhällstjänsten


Samhällstjänst

Samhällstjänst uppmuntrar alla rotarianer att hitta sätt att förbättra livskvalitén för människor i deras samhällen och att ta hänsyn till allmänhetens bästa.

Samhällstjänsten i 2350 informerar, inspirerar och ger vägledning till klubbar för att uppmuntra projekt. Dessutom om så efterfrågas, hålla utbildning i hur startar och driver projekt. Samhällstjänstens uppdrag är även att hjälpa och inspirera till att starta nya projekt samt hur man lägger upp sina dem på klubbens hemsida samt i MyRotary - Showcase.


Margareta Hölcke
margareta.hoelcke
@eumanmind.se
Mats Seyffarth
mats@seyffarth.se

Lars-Erik Rydbrant
rydbrant@telia.com 

LÄS MER
facebook share button twitter share button linkedin share button

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Distriktets e-post

agevarotary@gmail.com


Distriktguvernör (DG)

Anders Johansson
andersmail@ownit.nu
072-5526659


Distriktssekreterare

Eva Ahlsten
agevarotary@gmail.com
730696164


Distriktskattmästare

Mika Lindfors