PROJEKT - Samhällstjänsten


Presentation av samhällstjänstkommittén

Samhällstjänstkommittén består av följande medlemmar:


Margareta Hölcke - Sammankallande
margareta.hoelcke@eumanmind.se
Mats Seyffarth
mats@seyffarth.se

Lars-Erik Rydbrant
rydbrant@telia.com


Samhällstjänstkommittén har fått i uppdrag av tre efter varandra Guvernörer att hjälpa klubbarna med att:

Hur man startar ett projekt och hur man driver ett projekt.

Vårt uppdrag är också att hjälpa och inspirera till att starta nya projekt samt hur man lägger upp sina dem på klubbens hemsida samt i MyRotary - Showcase.
2020-03-14 kommer vi att vara med i sekreterarutbildningen som hålls samtidigt som PETS för distriktet.
2019-2020 Projektet "Rädda Östersjön" ligger också under vårt paraply. Projektet är ännu så länge i sin linda och vi gör allt vad vi kan för att samla in så mycket kunskap som det går, för att vi ska kunna göra en utvärdering av projektet.
2020 har vi fått ytterigare ett uppdrag från vår Guvernör. Att samarbeta med "Toastmasters" . . . https://www.toastmasters.se/
Det ska bli mycket spännande och intressant och se vad vi kan göra tillsammans.
I slutet på mars planerar vi att ha ett ERFA möte med miljötänk. 

LÄS MER
facebook share button twitter share button linkedin share button

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Distriktets e-post

agevarotary@gmail.com


Distriktguvernör (DG)

Anders Johansson
andersmail@ownit.nu
072-5526659


Distriktssekreterare

Eva Ahlsten


Distriktskattmästare

Mika Lindfors