PROJEKT - ROTARY FOUNDATION


The Rotary Foundation - TRF

The Rotary Foundation är en icke vinstdrivande stiftelse med en enda medlem, Rotary International. TRF:s uppdrag är att främja världsförståelse, goodwill och fred. Detta sker genom fonder som möjliggör Rotary Internationals arbete att förbättra hälsa, stödja utbildning och lindra fattigdom. År 1917 skapade Rotary International en fond för ”doing good in the world” och 1928 tillkom namnet The Rotary Foundation. TRF fick en egen styrelse och blev officiellt en del av verksamheten inom Rotary International. Rotary International och TRF är tätt sammankopplade och har t.ex. en gemensam generalsekreterare.

I distriktet finns en Rotary Foundationkommitté med uppdrag att öka kunskaperna om TRF genom att genomföra utbildnings- och certifieringsinsatser. Kommittén fördelar också bidrag till planerade projekt, både lokala och globala, efter ansökan från klubbarna..

Vill du veta mer om TRF, klicka här

Kontakt: Carin Johannesson, Ordförande i TRF, carinjohannesson46@gmail.com, 072-233 02 60

LÄS MER
facebook share button twitter share button linkedin share button

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Distriktets e-post

agevarotary@gmail.com


Distriktguvernör (DG)

Anders Johansson
andersmail@ownit.nu
072-5526659


Distriktssekreterare

Eva Ahlsten
agevarotary@gmail.com
730696164


Distriktskattmästare

Mika Lindfors