PROJEKT - End Polio Now


End Polio Now

Ibland kan man ställa sig frågan om vilken effekt som en gåva har. Den kan rädda liv. Ett barn kan skyddas från polio med så lite som 5 kronor. Rotarys partners gör att en donation till End Polio Now blir ännu större. För varje krona som skänks för att utrota polio, bidrar Bill & Melinda Gates Foundation med dubbelt så mycket.

Ett av Rotarys prioriterade mål är att utrota polio i världen. Rotarys polioprojekt "End Polio Now" är världens största hälsoprojekt för att utrota en sjukdom. Det är ett världsomspännande projekt, där över två miljarder barn i över 110 länder har vaccinerats mot polio och över 5 miljoner förlamningsfall och hundratusentals dödsfall har förebyggts.

Läs mer om End Polio Now, klicka här

LÄS MER
facebook share button twitter share button linkedin share button

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Distriktets e-post

agevarotary@gmail.com


Distriktguvernör (DG)

Anders Johansson
andersmail@ownit.nu
072-5526659


Distriktssekreterare

Eva Ahlsten
agevarotary@gmail.com
730696164


Distriktskattmästare

Mika Lindfors