PROJEKT - Rotaract


Rotaract

Rotaract är Rotarys ungdomsorganisation. Här samlas både studenter och yrkesverksamma med vitt skilda bakgrunder, erfarenheter och intressen, för att utbyta idéer med ledare i samhället, utveckla sitt eget ledarskap, sina professionella färdigheter och för att ha kul. Rotaract har egna projekt, möten och konferenser, samt besöker andra klubbar i världen.

Rotaract startade 1968 av Rotary International som ett led i utvecklingen av en mer omfattande ungdomsverksamhet inom Rotary. Rotaract är en kombination av orden ”Rotary” och ”action”. Det internationella nätverket inom Rotaract är genom olika former av sociala medier och andra tekniska lösningar väl anpassat till medlemmarnas ålder och levnadsvanor.

Läs mer om Rotaract, klicka här

LÄS MER
facebook share button twitter share button linkedin share button

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Distriktets e-post

agevarotary@gmail.com


Distriktguvernör (DG)

Anders Johansson
andersmail@ownit.nu
072-5526659


Distriktssekreterare

Eva Ahlsten
agevarotary@gmail.com
730696164


Distriktskattmästare

Mika Lindfors