Distrikt 2360
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - LOKALA PROJEKT


RISH

Insamlingsstiftelsen Rotary Distrikt 2360:s Internationella Stipendiefond, RISH, startades i samband med att Rotary Distrikt 2360 avyttrade Rotary Studenthem och sålde detta till SGS Studentbostäder.
RISH delar årligen ut ett antal stipendium; Rotary International Student House Scholarship.