Distrikt 2360
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - ROTARY FOUNDATION


The Rotary Foundation


ORDFÖRANDE TRF-KOMMITTÉN:
Hans Johansson, hans.eb.johansson@telia.com, 072-528 52 25 

Rotary Foundations målsättning är att öka förståelsen, goodwill och fred i världen genom förbättring av hälsa, stöd till utbildning och lindring av fattigdom. Huvudorganisationen,The Rotary Foundation - TRF, är fristående från Rotary International, och stöds enbart av frivilliga bidrag. 

Distriktets verksamhet leds av en Rotary Foundationkommitté, med uppgift att fördela TRF distriktsbidrag samt att hjälpa till då klubbar vill söka globala bidrag.Läs mer om TRF och distriktets verksamhet nedanRotary Hjälper

Rotary Hjälper är en svensk insamlingsstiftelse som bildades 2007. Rotary Hjälper har 90-konton, och granskas därför årligen av svensk Insamlingskontroll. Stiftelsen leds av en ideell styrelse som jobbar utan arvoden. Rotary Hjälper försöker minimera sina kostnader, så att merparten av insamlade medel ska kunna användas för välgörande ändamål.
Stiftelsens insamlingskonton är PlusGiro 900 297-3 eller BankGiro 900-2973.