Distrikt 2360
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Varberg Bocksten 25 årsjubileum

Tidpunkt:
Adress: Rotary International, distr 2360 c/o Lena Liljenhed Ekman 42672 Västra Frölunda