NYHETSARTIKLAR

Tre år med TRBF – före GDPR

2018-03-13 - 2018-12-31

Redan 2014 beslutade EU-domstolen att man har rätt att bli glömd på nätet (”The Right to Be Forgotten” – TRBF) vilket påverkar sökmotorer som Google. Sedan dess har Google avlägsnat över 1 miljon länkar på begäran av EU-medborgare vilket är 43% av 2,4 miljoner begärda borttagningar.

Då ”rätten att bli glömd” är en del i GDPR (som träder ikraft i maj 2018) finns flera intressanta saker att läsa kring åren med TRBF.

Läs mer >>

I den 17 sidor långa rapporten från Googles eget team av TRBF:are finns mycket siffror och statistik för de olika länderna, men översiktligt kan sägas att flest borttagningar gäller sociala medier som Facebook innehållande personlig information med ca 33% och därefter nyhetsplatser med ca 20%. Återstoden om 47% är en blandning av webbplatser, men där flashback.org utgör en betydande del.

Intressant att notera rörande flashback (där anonyma användare kan skriva ”vad som helst” inklusive namn på personer utan deras medgivande och som ofta kallas ”en del av Internets baksida”) är att det är den webbplats som har lägst andel ”delisting” med 12,1% (att den begärda borttagningen ur sökindexet godkänns och verkställs). Kanske beror det på svårigheten att avgöra om det som står där är sant eller inte, kanske beror det på att många försöker få bort obekväma sanningar från flashback men som Google låter vara kvar just för att det är sant…?

Google har också fått in bedrägliga önskemål om borttagning, som den dömde brottslingen som efter avtjänat straff vill få uppgifter borttagna (rimligt), men då även inkluderar sidor om nya brott som ännu inte avtjänats (orimligt). Det belyser i varje fall svårigheterna att definitivt avgöra om borttagningen skall göras eller inte (och i vissa fall ångras när nya fakta framkommer).

Finns det slutsatser att dra för Rotary och inför att GDPR börjar gälla - utöver den allmänna lärdomen att Google har en funktion för att begära att få information borttagen ur sökindexet?

Rapporten konstaterar att en överväldigande del av begärda borttagningar gäller några få stora webbplatser som Facebook och i mycket liten utsträckning de hundratals miljoner andra webbplatser som finns på nätet – där våra Rotary-relaterade webbplatser torde höra till den senare gruppen då vi helt enkelt inte publicerar skvaller, förtal eller annan negativ information som skulle kunna anses inkräkta på den personliga integriteten (det är liksom inte det Rotarys verksamhet handlar om).

Under slutsatserna konstateras också att en liten andel, blott 1 000 av 400 000 personer, begärt över 346 000 av de 2,4 miljoner borttagningarna – så med ett snitt på ca 6 begärda borttagningar per person har dessa individer begärt i snitt över 346 borttagningar var. Att det dessutom är ca 0,5 promille av Europas befolkning som över huvud taget begärt någon borttagning är också värt att notera.

För Rotarys del torde ”rätten att bli glömd” som en del i GDPR inte bli någon stor sak. För de allra flesta medlemmar är det en positiv och rolig sak att vara med i Rotary. Vid utträde tas namn och kontaktuppgifter bort ur listan med nuvarande medlemmar, men att kräva att helt raderas ur Rotaryklubbens historia – oavsett utträde beror på ålder eller annan anledning – verkar väldigt avlägset och torde gå emot det mesta av hur föreningsrätten tillämpas inom hela den svenska föreningsrörelsen. Närmast skulle en medlem vid en sådan begäran bli mer ihågkommen som ”den som ville radera sig ur historien”… dock lär GDPR förmå/tvinga fler att dokumentera hur man skulle hantera en dylik begäran, om den nu skulle uppstå någon gång.

Hela Googles rapport om 17 sidor kan läsas här: https://drive.google.com/file/d/1H4MKNwf5MgeztG7OnJRnl3ym3gIT3HUK/view

facebook share button twitter share button linkedin share button

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Distriktguvernör (DG)

Tommy Lekenmyr
rotary.lekenmyr@gmail.com
070-9943909


Distriktssekreterare

Veine Samuelsson
veine.sam@gmail.com
0705-106261


Distriktskattmästare

Paul Tamm
pf.tamm@gmail.com
070-8782206