NYHETSARTIKLAR

Material från PETS

2018-04-16 - 2019-06-30

Lördag den 14:e april träffades distriktets inkommande presidenter och sekreterare för genomgång och utbildning med inkommande guvernör Tommy Lekenmyr på Skärgårdshotellet i Nynäshamn. Dagen förlöpte väl och var både innehållsrik och positiv med drygt 70 deltagare från hela distriktet.

Nedan finns material sammanställt från dagen, med presentationer och PDF:er från respektive presentation och station, upplagt efter programmets tider. Läs mer >>


Alla dokument ligger i en Dropbox här men missa inte texter och länkar nedan.


Inkommande guvernör Tommy Lekenmyrs presentation
0900 PETS Tommy Lekenmyr.pptx (Powerpoint, 23 sidor)
0900 Verksamhetsplan Distrikt 2370 2018-19.pdf 


Station 1: Medlemsutvecklingskommittén
Pakizeh Holvander & Mats Fors
1105 St1 HittaVerktygslådan.pdf
1105 St1 Medlemskommitte Tips o hints.pdf


Station 2: PR-kommittén
Gun-Marie Östedt-Axelsson & Jeanette Karlsson
I ClubAdmin under MITT DISTRIKT / DOKUMENT finns Verktygslådan med mappen "3 PR - Exempel och mallar" samt på startnivå mappen "Logotyper och mallar". Se artikeln:
  www.rotary.se/2370/district/news-article-view?mode=a&id=7735
för beställningar och service från distriktet och ladda gärna ner Westanders PR-handbok:
  www.westander.se/pr-handboken


Station 3: Kommittén för yrkes- och samhällstjänst
Kristina Fremuth
1105 St3 Yrkes o Samhällstjänst.pdf


Station 4: The Rotary Foundation kommittén (TRF)
Åsa Hörnberg & Mats Bartling
1105 St4 TRF Betalinstruktion.pdf
1105 St4 TRF Presentation.pptx (Powerpoint, 20 sidor)
Mer om TRF, Global Grants och District Grants finns här:
  www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation


Station 5: Kommittén för Rotarys ungdomsutbyte
Gunnar Borgsten (& Gunilla Marklund)
Viktigt att varje klubb utser en ansvarig för ungdomsutbytet. Se sidan:
  www.rotary.se/2370/district/news-article-view?mode=a&id=8294
för infosida och film på 20 minuter som instruktion för klubbarnas arbete (lämplig som e-möte kanske?). Se även:
  www.rotarystudent.se


Station 6: Rotary Doctors Sweden (RDS)
Lars Wallin
Ta del av resereportaget "Vår tandläkare i Kenya":
  www.rotary.se/2370/district/news-article-view?mode=a&id=6870
och Lars Wallin besöker gärna Din klubb och informerar om verksamheterna i Kenya. Se även:
  www.rotarydoctors.se
där prenumeration på månadsbrev enkelt tecknas också.


Station 7: World's Children's Prize (WCP)
Carl-Gustaf Schalin (& Gun-Marie Axelsson-Östedt)
Inbjudan till Barnrättskvällen lördag 21:a april finns här:
  www.rotary.se/2370/district/news-article-view?mode=a&id=8137
och själva WCP-projektet finns under PROJEKT på distriktets webbsida:
  www.rotary.se/2370/projects?type=361


"Rotary Leadership Institute (RLI)" med Torbjörn Bergvall
1120 RLI Torbjörn Bergvall.pptx (Powerpoint, 15 sidor)


"Nya möjligheter med Rotary" med Suzan Stenberg
1300 rotary.org Suzan Stenberg.pptx (Powerpoint, 45 sidor)


Presidentutbildning med Anna König
1405 Presidentutb Anna König.pptx (Powerpoint, 21 sidor)


Sekreterarutbildning med Dennis Lind & Veine Samuelsson
1405 Sekreterarutb Dennis Lind.pptx (Powerpoint, 11 sidor)


Finfint om särskilt Du som president och sekreterare 2018/19 kikar igenom dokumenten en extra vända - och då är Du extra värd en avslutande bild med inkommande guvernör Tommy Lekenmyr och en känd idrottsprofil som önskar "Lycka till!":

facebook share button twitter share button linkedin share button

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Distriktguvernör (DG)

Tommy Lekenmyr
rotary.lekenmyr@gmail.com
070-9943909


Distriktssekreterare

Veine Samuelsson
veine.sam@gmail.com
0705-106261


Distriktskattmästare

Paul Tamm
pf.tamm@gmail.com
070-8782206