Funktionärer

Distriktguvernör (DG)

Namn: Tommy Lekenmyr

Telefon: +46 070-9943909

E-post: rotary.lekenmyr@gmail.com

Immediate Past Distr Governor (IPDG)

Namn: Ingrid Sjöbeck

Telefon: +46 070-3543616

E-post: ingrid.m.sjobeck@gmail.com

Governor Elect (DGE)

Namn: Gun-Marie Östedt-Axelsson

Telefon: +46 070-2842816

E-post: gog.axelsson@telia.com

Governor nominee (DGN)

Namn: Claes Nilsson

Telefon: +46 70-3784699

E-post: claes.nilsson49@gmail.com

Distriktssekreterare

Namn: Veine Samuelsson

Telefon: +46 0705-106261

E-post: veine.sam@gmail.com

Distriktskattmästare

Namn: Paul Tamm

Telefon: +46 070-8782206

E-post: pf.tamm@gmail.com

vice Distriktssekreterare

Namn: Erik Liljencrantz

Telefon: +46 70-5185126

E-post: web@rotary2370.se

Distriktsrevisor

Namn: Peter Söderström

Distriktsrevisor

Namn: Maria Bovin Hedefalk

Kontaktperson RYLA

Namn: Gunilla Marklund

Telefon: +46 070-6596893

E-post: k.gun.mark@gmail.com

Kontaktperson RYLA

Namn: Gunilla Marklund

Telefon: +46 070-6596893

E-post: k.gun.mark@gmail.com

IT-samordnare distriktet

Namn: Staffan Lyttkens

Telefon: +46 70-5886663

Webmaster distriktet

Namn: Erik Liljencrantz

Telefon: +46 70-5185126

E-post: web@rotary2370.se

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Åsa Hörnberg

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Ingrid Sjöbeck

Telefon: +46 070-3543616

E-post: ingrid.m.sjobeck@gmail.com

Kontaktperson Samhällstjänst

Namn: Kristina Fremuth

Kontaktperson Ungdomsutbyte (DC)

Namn: Gunilla Marklund

Telefon: +46 070-6596893

E-post: k.gun.mark@gmail.com

Ordf. medlemskapskommittén

Namn: Paki Holvander

Telefon: +46 0702080999

E-post: pakirotary@gmail.com

Lagrådsrepresentant

Namn: Britt Hernell

Assisterande guvernör (AG)

Namn: Erik Liljencrantz

Telefon: +46 70-5185126

E-post: web@rotary2370.se

Assisterande guvernör (AG)

Namn: Erik Berg

Telefon: +46 070-5662938

E-post: erik.a.berg@lappetorp.se

Ledamot distriktet

Namn: Lars Wallin

Telefon: +46 0705-134652

E-post: wallin.nykoping@gmail.com

Assisterande guvernör (AG)

Namn: Karin Björkman

Telefon: +073-9651557

E-post: karinbjorkman49@gmail.com

Assisterande guvernör (AG)

Namn: Bengt Jonshult

Kontaktperson Rotarys Läkarbank

Namn: Lars Wallin

Telefon: +46 0705-134652

E-post: wallin.nykoping@gmail.com

Distriktsinstruktör

Namn: Anna König

Assisterande guvernör (AG)

Namn: Staffan Lyttkens

Telefon: +46 70-5886663

Assisterande guvernör (AG)

Namn: Boel Jansson

Assisterande guvernör (AG)

Namn: Sven Berg

Telefon: +46 070-6220677

E-post: sven.newmill@gmail.com

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Distriktguvernör (DG)

Tommy Lekenmyr
rotary.lekenmyr@gmail.com
070-9943909


Distriktssekreterare

Veine Samuelsson
veine.sam@gmail.com
0705-106261


Distriktskattmästare

Paul Tamm
pf.tamm@gmail.com
070-8782206