PROJEKT - WCP - World's Children's Prize


World's Children's Price

Gun-Marie Östedt-Axelsson

Genom ett initiativ från Rotary Mariefred samarbetar Distrikt 2370 med World's Children's Price om barns rättigheter i världen. Se mer info och dokument på sidan Projekt hos Rotary Mariefred:
  https://www.rotary.se/mariefred/projects?type=381

LÄS MER
facebook share button twitter share button linkedin share button

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Distriktguvernör (DG)

Gun-Marie Östedt-Axelsson
gog.axelsson@telia.com
070-2842816


Distriktssekreterare

Marianne Philp


Distriktskattmästare

Barbro Andersson