Distrikt 2380
STOCKHOLMS VÄSTRA

NYHETSARTIKLAR

Council of Legislation – Rotarys lagrådNedanstående är ett försök att på ett enkelt och lättförståeligt sätt förklara Lagrådsrepresentantens roll. Jag reserverar mig för att vissa delar av beskrivningen är något förenklade mot vad som står i RI’s regelverk. Det skulle bli alldeles för omfattande att redogöra i detalj för regelverket.

Miljö och hållbarhet

Miljöarbete inom Rotary

Rotary har ett gott renommé när det gäller engagemang i internationella frågor. Vi vill nu ta ytterligare ett steg framåt och lyfta frågor som rör miljö och hållbarhet. Det kan gälla vår närmiljö så väl som miljöfrågorna i stort. Greta-effekten visar också att miljön är en viktig fråga för ungdomar i hela världen.

TRF-Information

Här kan du hitta viktiga dokument som beskriver The Rotary Foundation (TRF)