Distrikt 2380
STOCKHOLMS VÄSTRA

Guvernör: Inger Gustafsson

Inger Gustafsson

Vi är på gång!
 

Det känns privilegierat att få börja mitt år som guvernör samtidigt som pandemi restriktionerna avtar. Jag har som ambition att besöka samtliga klubbar under hösten, något som jag verkligen ser fram emot. 

Vi har fått en ny världspresident och nya uppdrag, vilka bör bli kända av alla. Vår världspresident Shekhar Mehta har som ledord ”serve to change lives”. Det innebär att alla rotationer ska se sig som hjälparbetare. Rotary är en stor och världsomspännande hjälporganisation som vi kan vara stolta över. Jag tror dock vi behöver påminna varandra om hur mycket som Rotary gör och också marknadsföra denna sida av vår organisation. 

Shekhar Mehta har ännu ett mål - det att vi under verksamhetsåret ska bli 100 000 fler rotarianer i världen, Var och en av oss bör ta till sig uppmaningen genom att till exempel ta med sig kollegor och vänner som gäster vid våra möten. Vi får förstås inte glömma bort de medlemmar vi har. Medlemsvården är en viktig grundpelare - lika viktig som medlemsrekryteringen. 

Mitt år kommer naturligtvis att präglas av uppmaningen att förändra liv. Jag vill också arbeta för rotarys senaste beslutade fokusområde - Hållbarhet. Vi har alla på senare år blivit medvetna om de klimatförändringar som skett. Stora översvämningar har drabbat oss liksom skogsbränder och det är hög tid att agera. Rotary har många medlemmar med olika kompetenser som via sina nätverk kan bidra till att arbeta för hållbarhetsmålet. Jag vill uppmana programansvariga i klubbarna att kontakta föreläsare som kan bidra med kunskaper inom miljöområdet. 

Jag hoppas naturligtvis att jag genom mina klubbesök kan bidra till måluppfyllelsen. Samtidigt är jag medveten om att det jag försöker framföra redan många gånger har sagts av mina föregångare. Repetition är all kunskaps moder, något som jag som lärare tror på. Genom att försöka vara transparent, tidseffektivt, tydlig och trogen hoppas jag nå ut. Och jag kommer att vara uthållig i mitt hållbarhetsarbete! 

Med en förhoppning om att vi tillsammans ska vidareutveckla arbetet i vårt distrikt 2380 inbjuder jag alla rotarianer till dialog.

Inger Gustafsson, DG 2021-22
D2380