Distrikt 2380
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - Information/PR


Kommunikationsstrategi 2020

D2380, Kommunikationsstrategi 2020.pdf

Informations- och PR-paket


Att få saker att hända är vår utmaning och vår bästa möjlighet att synas och styrka vårt varumärke. Men - det kräver goda idéer och praktiska verktyg som snabbt ger synliga resultat. 
För att hjälpa dig och din klubb får du här en liten, men mycket effektiv verktygslåda.

Välj det eller de verktyg i paketet som passar dig och din klubb bäst. Välj det som du tror att du har störst möjlighet att lyckats med. Lyckas ni så växer självförtroendet, engagemanget och entusiasmen hos klubbmedlemmarna. Då kommer resultaten.

Paketet syftar till att stärka varumärket Rotary genom att göra Rotary mera känt hos allmänhet och potentiella medlemmar samt ge en verklighetsförankrad och positiv bild av Rotary som organisation. Paketet framtaget för att bidra till klubbarnas medlemsrekrytering och för att användas i sociala medier, lokalpress, vid lokala utställningar och event samt i andra profilerande sammanhang för att göra Rotary mer känt.

Starta lokala kampanjer med jämna mellanrum och visa upp din verksamhet i olika officiella sammanhang. Kommunicera ROTARY! Kort sagt, skapa nyfikenhet.

Möjlighet finns att på ett enkelt sätt klubbanpassa materialet. Eventuellt kan bilder bytas ut och anpassas. Egna verktyg kan komplettera de centralt framtagna verktygen.

Hela paketet är framtaget för att hålla över ett antal år men måste, för att fylla sitt syfte, användas och användas regelbundet. Lycka till!

 
We are People of Action