Distrikt 2380
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - Medlemsutveckling


Info om Medlemsutvecklingskommittén

Medlemsutvecklingskommittén 2020-2021.docx

Underlag för samtal före inval av ny medlem

Underlag för samtal före inval av ny medlem.pdf

Info om Medlemsutvecklingskommittén

Medlemsutvecklingskommittén 2019-2020, 2.pdf

Fadderinstruktion

Fadderinstruktion rotary.se.pdf

Enkät till medlemmar som slutar

Enkät för medlemmar som slutat i klubben, ch.pdf

Medlemsutvecklingsseminarium

Seminarium om medlemsutveckling 13 november i Skövde.