Välkommen till Rotary District 2390

Här på hemsidan under ovanstående rubrik, kommer distriktets olika projekt att redovisas.

Birger Simonsson, Simrishamn har hittills gjort sammanfattningar av de sk.mjuka projekt som pågår,dvs de projekt som klubbarna själva finansierar.

Vid verksamhetsårets slut läggs också information ut om s.k hårda projekt, dvs. de projekt som klubbarna genom sökta bidrag får finansierat av TRF(the Rotary Foundation) U-fonden och Läkarbanken(Rotary Doctors) och i många fall ocså finansierat med klubbens egna finansiella insatser.

Avsikten med att lägga ut all information på hemsidan är dels för att ge klubbarna en översikt av det arbete som pågår och dels för att öka samarbetsgraden, klubbar och AG-områden emellan.

I dagsläget har information om de mjuka projekten skickats ut till samtliga presidenter och sekreterare i klubbarna.

Birger Simonssons arbete med klubböversikterna hittas löpande under fliken PROJEKT underrubrik information och PR

Projektinformation Läs mer>

Projektsammanställning Läs mer>

Faktasummering Läs mer> 

 


ROTARY UNGDOMSUTBYTE

Visste du att Rotary  är en världsomspännande ideell organisation som erbjuder dig som är ung att delta i olika utbytesprogram.

 

Läs mer på www.rotarystudent.se

 

Besöksräknare 
Counter

Distriktprogram
onsdag den 16 augusti 2017
DO uppstartsmöte
Välkomna till vårt första möte i Distriktsorganisationen för Rotaryåret 2017/2018. Vi äter en bit mat inledningsvis för att därefter gå igenom vårt kommande år med mål och strategier och var och prsenterar kort startegien för var och ens ansvarsområde. Vi ska ha kul under denna seglats
 
lördag den 26 augusti 2017
Facillitatorsutbildning
Utbildning  för blivande facilitatorer
RLI: Innehåll och metodik
Kontakta district trainer Kerstin Algéus för mer information
kerstin_algeus@bredband.net
 
måndag den 28 augusti 2017
TRF-kommittémöte
 
onsdag den 13 september 2017
DG-AG möte
 
torsdag den 14 september 2017
TRF-utbildning
 
Distriktartiklar
onsdag den 15 mars 2017
Rotary Öresund
Snart börjar säsongen på Rotary Öresund, det exceptionella samarbetet mellan Rotary-klubbarna i Helsingborg och Helsingør. Alla rotarianer med anhöriga och vänner är välkomna till en avslappande "tura" över Öresund. Klicka på länken Øresundskalender 2017.pdf, så får du hela programmet för säsongen.
 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Distriktguvernör (DG)

Peter Lindqvist
rotary@plindqvist.se
070-5508158


Distriktssekreterare

Bo Olsén
mail@boolsen.se
0763-175622


Distriktskattmästare

Göran Korpe
goran.korpe@nordea.se
0702-832914