Bästa Rotary-medlemmar, med anledning av oron för spridning av virus rekommenderar vi
försiktighetsprincipen. Samhället vidtar åtgärder för att begränsa spridning och naturligtvis skall vi göra vad vi kan för liv, hälsa och säkerhet för så många som möjligt.

Varje klubb avgör vilka möten som är nödvändiga, om några. Alternativa mötesformer uppmuntras. Undvik handhälsning. Är man minsta sjuk, stanna hemma.
PETS/Distriktssamråd via Webinar

Presentationerna från PETS finns i filmformat och länkar har skickat ut till de som deltog på PETS.

DGE Agneta Råberg


TRF
                                                                  

Distriktartiklar
onsdag den 25 mars 2020
RFE - vänskapsutbyte
Med anledning av Coronaviruset, så har samtliga inresande team från Brasilien, Indien, Island och Italien flyttas fram till 2021.
 
 
Distriktprogram

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Distriktguvernör (DG)

Annika Svensson
annika@eldsberga.se
0733-788291


Distriktssekreterare

Lennart Caster
sl_caster@hotmail.com
0705-510140


Distriktskattmästare

Ulf Svensson
ulf.r.svensson@gmail.com