Distriktartiklar
Distriktprogram
söndag den 21 januari 2018
Rotary Leadership Institute (RLI) - Modul 3 i Kalmar
Rotary Leadership Institute (RLI) är en utbildning om Rotary för Rotarianer av Rotarianer.
Fokus för modul 3: Rotarynätverket.

För information om RLI se https://www.rotary.se/main/oevrig-information/oevrigt/rli,-rotary-leadership-institute/

Anmälan till RLI helst via distriktets hemsida (det underlättar enormt för närvarorapportering mm).

Vid eventuella frågor om RLI, kontakta Louise Giljam, louise.giljam@cojn.se
 
fredag den 26 januari 2018
Projektgrupp YM Kalmar
 
tisdag den 30 januari 2018
PrePETS Linköping
 
torsdag den 1 februari 2018
Presidentsamråd TENN
 
fredag den 9 februari 2018
Distriktsledarseminarium (DLS)
Distriktsledarseminariet är en sammankomst för utbildning och gemenskap bland Distriktets funktionärer som tjänstgör under Ulfs år och de som ska tjänstgöra under Hans Christian Östers Guvernörsår 2018-2019. Det är också ett tillfälle för PDG att engagera sig i dagens och framtidens utveckling i distriktet.
 
torsdag den 15 februari 2018
PrePETS TENN
 
onsdag den 21 februari 2018
Presidentsamråd Kalmar-Öland
 
tisdag den 27 februari 2018
Pre-Pets Kalmar-Öland
 
lördag den 10 mars 2018
President Elect Training Seminar (PETS)
President Elect Training Seminar (PETS) är en obligatorisk utbildningsdag för alla inkommande presidenter som tillträder 1/7-2018.
Inkommande sekreterare är också kallade - även om de har varit i denna roll tidigare.
 
lördag den 14 april 2018
Distriktssamrådet (DTA)
Syftet med Distriktssamrådet (DTA) är att fortsätta förbereda tillträdande ledare i Rotaryklubbarna inför deras uppdrag. Dagens innehåll/upplägg anpassas därefter. Dessutom fastställs Distriktets budget för 2018-2019 under Distriktssamrådet (den presenterades på PETS). Inkommande presidenter och inkommande kassörer föväntas delta i DTA.
 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Distriktets e-post

Distrikt.2410@rotary.se


Distriktguvernör (DG)

Ulf Gustafsson


Distriktssekreterare

Gunilla Öhlin


Distriktskattmästare

Ragnar Fridman