Rotary Institute 11-15 oktober i Riga
Läs mer: 
https://rotaryinstitute2017riga.org/
Distriktskonferens Borensberg
21-22 oktober 2017
Läs mer:
Inbjudan till Distrikskonferens

Distriktartiklar
torsdag den 17 augusti 2017
Rotarys höstseminarier D2410

OBS! Sista anmälningsdatum till höstseminarierna i Linköping och Kalmar är förlängd till 15 september 2017.

Höstseminarierna om The Rotary Foundation (TRF), Medlemsutveckling/PR och Rotarys Ungdomsutbyte (RUU) är ett utmärkt tillfälle för att utbyta erfarenheter mellan distriktets klubbar och för att lära oss mer om varje tema.

Alla tre seminarier hålls samma kväll (kl. 17.30-senast 21.00):
20/9 i Linköping (Frimurarehotellet) - öppningsföredrag av Christie Nicoson, alumn från Uppsala Peace Center
28/9 i Kalmar (Brofästets konferenshotell) - öppningsföredrag av Anton Appelros, ung entreprenör på Getsocial i Blekinge
Notera dock att det finns en anmälningsblankett för varje seminarium så se till att anmäla dig till det specifika seminariet som du vill delta i.

Klubbarna har redan betalt för deltagande i dessa seminarier - se till att utnyttja era platser!
Klubbens kontaktpersoner för TRF, medlemsutveckling, PR och RUU samt styrelsemeldemmar och andra klubbfunktionärer är självklart en del av målgruppen för seminarierna men andra klubbmedlemmar är också välkomna!

Anmäl dig gärna! Kom och delta i Rotarygemenskap, engagera dig i viktiga frågor och bidra med dina/din klubbs erfarenheter.
Hjälp oss leva upp till årets tema: Rotary making a difference!

 
 
Distriktprogram
onsdag den 20 september 2017
Höstseminarium i Linköping om The Rotary Foundation

Lokal: Scandic Frimurarehotellet, Sankt Larsgatan 15, Linköping
Deltagande i seminariet kvalificerar klubben för att kunna söka bidrag från The Rotary Foundation
Seminariet leds av Roland Johnsson, TRF-ansvarig i den svenska delen av vårt distrikt

Kl. 17.30 severas fika (matig macka + kaffe/the). Programmet börjar kl. 18 med en gemensam föreläsning av inbjuden gäst och sedan fortsätter vi med information och erfarenhetsutbyte kring följande:

·          The Rotary Foundation i vårt distrikt

·          Att vara klubbens kontaktperson för Rotary Foundation

·          Möjligheter till bidrag

·          Att förbereda ett projekt

·          Att ansöka om bidrag

·          Erfarenheter från pågående projekt i distriktet

·          Tillsyn och rapportering

·          Kvalificering


V.g. meddela Yael Tågerud eventuella behov av specialkost för fikat per e-mail (yael.tagerud@lnu.se)

 
onsdag den 20 september 2017
Höstseminarium i Linköping om PR och medlemsutveckling
Lokal: Scandic Frimurarehotellet, Linköping

Kl. 17:30 serveras fika (matig macka och kaffe/the). Kl. 18 börjar programmet med en föreläsning av inbjuden gäst om ämne av gemensamt intresse.
Därefter fortsätter seminariet under ledning av Eva Milesson och Anne Thuresson med information och erfarenhetsutbyte om följande:

·     Vad är på gång inom Rotary när det gäller PR och medlemsutveckling?

·     Hur kan vi utveckla PR-arbetet och medlemsutveckling i våra klubbar och i vårt distrikt?     

V.g. meddela Yael Tågerud eventuella behov av specialkost för fikat (yael.tagerud@lnu.se)
 
onsdag den 20 september 2017
Höstseminarium i Linköping om Rotary ungdomsutbyte

Genomgången certifieringsutbildning är nödvändig för att arbeta med våra utbytesstudenter eller vara värdfamilj.

Lokal: Scandic Frimurarehotellet, Linköping

kl. 17.30 serveras fika (matig macka och kaffe/the). Programmet börjar kl. 18 med ett föredrag av inbjuden gäst på tema av gemensamt intresse.
Därefter fortsätter seminariet med fokus på Ungdomsutbytet. Innehåll:

·         Varför ungdomsutbyte?

·         Varför certifiering?

·         Genomgång av rutiner

·         Begäran av utdrag ur belastningsregistret

·         Fortsättning                  

V.g. meddela Yael Tågerud eventuella behov av specialkost för fikat (yael.tagerud@lnu.se) 
 
torsdag den 21 september 2017
IT-utbildning
IT-utbildning med tyngdpunkt på Club Admin.

Utbildningen vänder sig i första hand till klubbarnas IT-samordnare men även andra intresserade funktionärer är välkomna. Utbildningen leds av Arne Persson som är IT-samordnare i Distrikt 2410.
 
onsdag den 27 september 2017
IT-utbildning
IT-utbildning med tyngdpunkt på Club Admin.

Utbildningen vänder sig i första hand till klubbarnas IT-samordnare men även andra intresserade funktionärer är välkomna. Utbildningen leds av Arne Persson som är IT-samordnare i Distrikt 2410.
 
torsdag den 28 september 2017
Höstseminarium i Kalmar om The Rotary Foundation

Lokal: Brofästets konferenshotell, Gröndalsvägen 19, Kalmar
Deltagande i seminariet kvalificerar klubben för att kunna söka bidrag från The Rotary Foundation
Seminariet leds av Roland Johnsson, TRF-ansvarig i den svenska delen av vårt distrikt

Kl. 17.30 severas fika (matig macka + kaffe/the). Programmet börjar kl. 18 med en gemensam föreläsning av inbjuden gäst och sedan fortsätter vi med information och erfarenhetsutbyte kring följande:

·          The Rotary Foundation i vårt distrikt

·          Att vara klubbens kontaktperson för Rotary Foundation

·          Möjligheter till bidrag

·          Att förbereda ett projekt

·          Att ansöka om bidrag

·          Erfarenheter från pågående projekt i distriktet

·          Tillsyn och rapportering

·          Kvalificering


V.g. meddela Yael Tågerud eventuella behov av specialkost för fikat per e-mail (yael.tagerud@lnu.se)


 
torsdag den 28 september 2017
Höstseminarium i Kalmar om PR och medlemsutveckling
Lokal: Brofästets konferenshotell, Gröndalsvägen 19, Kalmar

Kl. 17:30 serveras fika (matig macka och kaffe/the). Kl. 18 börjar programmet med en föreläsning av inbjuden gäst om ämne av gemensamt intresse.
Därefter fortsätter seminariet under ledningen av Eva Milesson och Anne Thuresson med information och erfarenhetsutbyte om följande:

·     Vad är på gång inom Rotary när det gäller PR och medlemsutveckling?

·     Hur kan vi utveckla PR-arbetet och medlemsutveckling i våra klubbar och i vårt distrikt?     

V.g. meddela Yael Tågerud eventuella behov av specialkost för fikat (yael.tagerud@lnu.se)

 
torsdag den 28 september 2017
Höstseminarium i Kalmar om Rotary ungdomsutbyte

Genomgången certifieringsutbildning är nödvändig för att arbeta med våra utbytesstudenter eller vara värdfamilj.

Lokal: Brofästets konferenshotell, Gröndalsvägen 19, Kalmar

kl. 17.30 serveras fika (matig macka och kaffe/the). Programmet börjar kl. 18 med ett föredrag av inbjuden gäst på tema av gemensamt intresse.
Därefter fortsätter seminariet med fokus på Ungdomsutbytet. Innehåll:

·         Varför ungdomsutbyte?

·         Varför certifiering?

·         Genomgång av rutiner

·         Begäran av utdrag ur belastningsregistret

·         Fortsättning                  

V.g. meddela Yael Tågerud eventuella behov av specialkost för fikat (yael.tagerud@lnu.se) 

 
lördag den 30 september 2017
Rotary Leadership Institute (RLI) - Modul 1 i Kalmar
Rotary Leadership Institute (RLI) är en utbildning om Rotary för Rotarianer av Rotarianer.
Fokus för modul 1: En Rotarian

För information om RLI se https://www.rotary.se/main/oevrig-information/oevrigt/rli,-rotary-leadership-institute/

Anmälan till RLI via e-postadress till Louise Giljam, louise.giljam@cojn.se
 
 
lördag den 7 oktober 2017
Rotary Leadership Institute (RLI) - Modul 1 i Linköping
Rotary Leadership Institute (RLI) är en utbildning om Rotary för Rotarianer av Rotarianer.
Fokus för modul 1: En Rotarian

För information om RLI se https://www.rotary.se/main/oevrig-information/oevrigt/rli,-rotary-leadership-institute/

Anmälan till RLI via e-postadress till Louise Giljam, louise.giljam@cojn.se
 
 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Distriktguvernör (DG)

Ulf Gustafsson


Distriktssekreterare

Gunilla Öhlin


Distriktskattmästare

Ragnar Fridman