Stockholm-Djurgården
STOCKHOLMS VÄSTRA


fredag den 3 juni 2022
200 år på två hjul. Ett föredrag om cyklingens historia.<br/><i>Henrik Höjer</i>

Henrik HöjerNär cykeln slog igenom vid slutet av 1800-talet visste entusiasmen knappt några gränser. Det förekom cykelbröllop, cykeldop, ja till och med cykelbegravningar. Vissa skapade cykelporr medan andra drömde om att ersätta kavalleriets hästar med cyklister som stred med lansar och sablar.

Idag är cykeln världens vanligaste fortskaffningsmedel, men det var inte alltid självklart att det skulle bli så när den var ny och omstridd. I Frihet på två hjul följer Henrik Höjer cyklismen och cykeln genom historien: Var den farlig? Kunde den deformera ens skelett? Och vad var egentligen ett cykelansikte?

Henrik Höjer är fil.dr i historia, vetenskapsjournalist och författare. Han har medverkat i bland annat Svenska Dagbladet, Forskning & Framsteg, Axess, Modern Psykologi, Populär Historia och Språktidningen. Sedan våren 2020 är han redaktör på nättidningen Kvartal. Han har bland annat arbetat på Uppsala universitet, Historisk Tidskrift, Forskning & Framsteg och Gapminder. Han har rest i över 50 länder och hoppas vara i rörelse livet ut.

Frihet på två hjul, Mondials förlag
Foto Henrik Höjer: Olle & dom fotografi

Foto Frihet på två hjul: Mondial

 
fredag den 10 juni 2022
Båtutfärd på Stockholms vatten<br/><i>Henrik Waldenström</i>
Båttur på Stockholms vattenVi beger oss ut på Stockholms vatten för en guidad tur tillsammans med Henrik Waldenström.
Vi äter Rotary lunch ombord.

Mer information kommer senare under våren.
 
fredag den 17 juni 2022
Sommaravslutning
Traditionell sommaravslutning med Presidentskifte.

Information kommer under slutet av maj.
 
fredag den 24 juni 2022
Sommaruppehåll - Välkommen tillbaka 19 augusti
För Rotaryluncher hänvisar vi till Rotary Stockholm som träffas på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, tisdagar kl 11.45.

Midsommar
Resning av midsommarstången på Skansen, foto: Marie AnderssonMidsommar är vid sidan av julen den kanske viktigaste högtiden i Sverige. För många människor markerar den början på en period av ledighet. Historiskt sett går både midsommar och midsommarstången tillbaka på ett firande i norra Europa av vårens spirande växtlighet. I bondesamhället innebar midsommar en brytpunkt i arbetsåret, medan själva midsommarnatten ansågs vara full av magiska krafter och övernaturliga väsen. Midsommardagens ursprungliga funktion som kyrkohögtid är numera nästan obefintlig.

Midsommarafton firades i Sverige tidigare den 23 juni, dagen före midsommardagen som sammanföll med Johannes Döparens dag. I Lukasevangeliet första kapitel nämns att Johannes föddes sex månader före Jesus, varför Johannes Döparens festdag sattes till 24 juni, sex månader före jul. Johannes Döparen är ett av få helgon där man firar födelsedagen snarare än dödsdagen (den "himmelska födelsedagen").

I Sverige är midsommardagen sedan 1953 en rörlig helgdag och infaller på lördagen mellan 20 och 26 juni. Midsommarafton infaller därför alltid dagen före. Johannes Döparens dag flyttades av Svenska Kyrkan till söndagen efter midsommardagen 2003. Johannes Döparens dag finns dock kvar som namnsdag den 24 juni. I alla andra länder som firar midsommar (utom Finland) sker firandet på den dag som är egentliga midsommardagen, det vill säga den 24 juni.

Midsommarafton är i Sverige förknippad med ett antal traditioner, såsom dans runt stången, sill, nubbe, färskpotatis, blomsterkrans, björklövsdekorationer och sju sorters blommor under huvudkudden.

Det är inte känt huruvida midsommarfirandet var spritt under förkristen tid eller skulle haft en motsvarighet i en påstådd festlighet kring sommarsolståndet. Midsommarfirandets eventuella förkristna kopplingar är med andra ord spekulativa och källor saknas. En av de tidigaste källorna som finns är biskop Olaus Magnus "Historia om de nordiska folken" från 1555. Där skildrar Magnus att ”på den helige Johannes döparens afton ... plägar allt folk utan åtskillnad till kön och ålder samlas i skaror på städernas torg eller ute på fria fältet, för att där glättigt tråda dansen vid skenet av talrika eldar, som överallt tändas”. Intressant nog nämner Magnus här midsommareldar, ett bruk som funnits kvar ända in i vår tid.

I många nordeuropeiska länder firar man midsommar med brasor. Helgen infaller i närheten av sommarsolståndet men natten som följer på midsommarafton är inte nödvändigtvis årets kortaste natt. Årets kortaste natt i Sverige inträffar för närvarande natten mellan den 20 och 21 juni, utom under år före skottår (2023, 2027, 2031 etc) då natten mellan den 21 och 22 juni är kortare.

I Danmark och Norge firar man dagen som Sankt Hans och tänder Sankt Hans-bål, likt man gör i Sverige på Valborgsmässoafton.


Foto: Marie Andersson
 
fredag den 1 juli 2022
Sommaruppehåll - Välkommen tillbaka 19 augusti
För Rotaryluncher hänvisar vi till Rotary Stockholm som träffas på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, tisdagar kl 11.45.
 

fredag den 19 november 2021
Stockholm Djurgården sponsrar Solar Safe Water
Solar Safe WaterStockholm Djurgården sponsrar Solar Safe Water Challenge.
 
torsdag den 7 oktober 2021
Uppdatering om Guatemalaprojektet Agua Cristalina
2020 beslöt klubben att stödja en grupp mayakvinnor i Guatemalas fattigaste delar i distriktet Alta Verapaz, genom att medelst mikrolån ge 18 kvinnor möjlighet att driva egna småskaliga rörelser såsom uppfödning av grisar och höns, grönsaksodlingar och tillverkning av olika produkter.

I projektet, som sker i samarbete med hjälporganisationen Fundación Progresar, ingår också utbildning om företagsverksamhet, mänskliga rättigheter och jämställdhet. En viktig del är också att främja kvinnornas hälsa. Genom vårt stöd förbättras även tillvaron för kvinnornas närmaste, cirka 100 personer. Gruppens namn är Agua Cristalina.

Klubbens engagemang löper på tre år. Distrikt Grant har beviljats för år ett och två.
 
onsdag den 6 oktober 2021
Internationella Projektgruppen (IPG) genomför projekt i Guatemala
Stockholm Djurgården ingår tillsammans med tre andra stockholmsklubbar i IPG, vars syfte bl.a. är att genomföra projekt i större skala. Gruppen har under det gångna året tillsammans med en rotaryklubb i Guatemala och med bistånd från ovannämnda Fundación Progresar utarbetat ett projekt motsvarande vårt eget. Projektet omfattar cirka 80 kvinnor. Även detta projekt löper på tre år. Projektet har nyligen beviljats Global Grants.
 
torsdag den 1 juli 2021
Wilhelm von Warnstedt, President 2021/22
Wilhelm von Warnstedt, President 2021-22 Välkommen till Stockholm Djurgården Rotary Klubb!

Vi är ett nätverk på omkring 70 personer av varierande ålder, kön, bakgrund, yrken och intressen med vilja att främja god samhällsutveckling med Rotarys kärnvärden som grund.
 
måndag den 26 april 2021
Miljökommitténs arbetsplan för 2021
Hösten 2020 utsåg vår klubb en Miljökommitté. Den hade föregåtts av diskussioner bland medlemmarna om betydelsen av att klubben engagerar sig i miljö- och hållbarhetsfrågor.