Stockholm-Djurgården
STOCKHOLMS VÄSTRA


 
 

torsdag den 1 juli 2021
Wilhelm von Warnstedt, President 2021/22
Wilhelm von Warnstedt, President 2021-22 Välkommen till Stockholm Djurgården Rotaryklubb!

Vi är ett nätverk på omkring 70 personer av varierande ålder, kön, bakgrund, yrken och intressen med vilja att främja god samhällsutveckling med Rotarys kärnvärden som grund.
 
måndag den 26 april 2021
Miljökommitténs arbetsplan för 2021
Hösten 2020 utsåg vår klubb en Miljökommitté. Den hade föregåtts av diskussioner bland medlemmarna om betydelsen av att klubben engagerar sig i miljö- och hållbarhetsfrågor.
 
onsdag den 16 december 2020
Agua Cristalina - Stockholm Djurgårdens internationella projekt i Guatemala
Trots svårigheter, bl.a. med att nå ut till byarna pga covid-19 och ovädret Eta som dragit in över landet och medfört kraftiga översvämningar, har Stockholm Djurgårdens kvinnogrupp kunnat formeras. Fundacíon Progresar har lyckats ge grundläggande utbildning i kvinnors rättigheter, företagande och emotionell hälsa. Fler utbildningar kommer att göras via telefon och varje kvinna kommer att följas upp. När pandemin så tillåter kommer ett intensivare utbildningsprogram att startas.
 
lördag den 21 november 2020
Samarbete med El Sistema
2019 Inleddes ett samarbete med organisationen El Sistema. Klubben stöttar med stipendier som delas ut vid El Sistemas högtidliga avslutningskonserter i Berwaldhallen. Klubben har delat ut stipendier under två år. Vid klubbens jubileumsfest i mars 2020 på Riddarhuset genomförde El Sistema en lysande fin konsert.
Vårt stöd har bidragit till att El Sistemas musikelever kunnat åka på lägerverksamhet till Lillsveds Folkhögskola två år i rad.

Titta gärna på bifogad länk för mer information kring El Sistema Stockholm och dess verksamhet.
 
fredag den 13 november 2020
Stockholm Djurgården finns på Instagram
Rotary Stockholm Djurgården på InstagramDu hittar oss på rotarystockholmdjurgarden.

Välkommen att följa oss!