Stockholm-Djurgården
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - Fundacíon Progresar, Guatemala


Agua Cristalina - Stockholm Djurgårdens internationella projekt i Guatemala

Trots svårigheter, bl.a. med att nå ut till byarna pga covid-19 och ovädret Eta som dragit in över landet och medfört kraftiga översvämningar, har Stockholm Djurgårdens kvinnogrupp kunnat formeras. Fundacíon Progresar har lyckats ge grundläggande utbildning i kvinnors rättigheter, företagande och emotionell hälsa. Fler utbildningar kommer att göras via telefon och varje kvinna kommer att följas upp. När pandemin så tillåter kommer ett intensivare utbildningsprogram att startas.

Fundacíon Progresar, Guatemala

Klubben beslöt under våren att engagera sig i ett projekt i Guatemala som går ut på att stödja en grupp kvinnor i de oländiga trakterna i Alta Verapaz i Guatemala att skapa sig och sina familjer ett bättre liv. Behovet är oändligt och våld i hemmet förekommer i stor utsträckning i dessa familjer.

Fundacíon Progresar