Stockholm-Djurgården
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Presentation av Guatemalaprojektet och Fundacíon Progresar

Klubben beslöt under våren att engagera sig i ett projekt i Guatemala som går ut på att stödja en grupp kvinnor i de oländiga trakterna i Alta Verapaz i Guatemala att skapa sig och sina familjer ett bättre liv. Behovet är oändligt och våld i hemmet förekommer i stor utsträckning i dessa familjer.

Fundacíon Progresar

Margareta Eidensten tillsammans med en grupp kvinnor i projektetHjälpen består i att via organisationen Fundación Progresar tillhandahålla minilån som gör det möjligt för en grupp av ca 22 kvinnor att starta småskaliga rörelser såsom höns- och grisuppfödning eller odling av grönsaker. Genom vårt engmemang får också kvinnornas familjer stöd och hjälp och erfarenheteten från Fundación Progresars verksamhet visar att kvinnornas förvärvsverksamhet har lett till att våldet i hemmen minskats och att flera familjer har kunnat sända sina barn till skola.

Genom klubbens stöd får kvinnorna också utbildning om hur man startar och sköter ett företag, om mänskliga rättigheter och om jämställdhet m.m. Kvinnorna får också viss medicinsk hjälp. Därtill anordnas månatliga möten för uppföljning och rapportering.

Klubbens engagemang sträcker sig över en tid av fyra år.
För ytterigare info klicka på logotypen ovan för länk till Fundacíon Progresars hemsida (spanska) eller till deras Facebookssida.

Den som vill stödja kvinnorna och vår verksamhet är välkomna att lämna ett bidrag på klubbens bankgiro 5874-9862. Märk talongen Guatemala.

Bilderna har tagits av Margareta Eidensten och Kina Robberts.

Indianflickan Melanie tillsammans med Dra. LeticiaIndianflickan Melanie tillsammans med Dra. Leticia som leder Fundación Progresar i Guatemala.
Blommorna odlas av kvinnorna som sedan säljer dem på marknaderna.

Utbildning i mänskliga rättigheterUtbildning i mänskliga rättigheter är ett viktigt inslag i kvinnornas månatliga möten.