Stockholm-Djurgården
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Agua Cristalina - Stockholm Djurgårdens internationella projekt i Guatemala

Trots svårigheter, bl.a. med att nå ut till byarna pga covid-19 och ovädret Eta som dragit in över landet och medfört kraftiga översvämningar, har Stockholm Djurgårdens kvinnogrupp kunnat formeras. Fundacíon Progresar har lyckats ge grundläggande utbildning i kvinnors rättigheter, företagande och emotionell hälsa. Fler utbildningar kommer att göras via telefon och varje kvinna kommer att följas upp. När pandemin så tillåter kommer ett intensivare utbildningsprogram att startas.

Agua Cristalina
Vår grupp heter Agua Cristalina (kristallklart vatten) och består för närvarande av 18 kvinnor. Genom stödet till dem förbättras också tillvaron för deras närmaste som kan uppskattas till sammanlagt 120 personer.

Stockholm Djurgårdens internationella kommitté om fem personer arbetar fortlöpande med projektet. Bl.a. har ett lotteri till förmån för projektet anordnats och kommittén planerar ett event nästa år i syfte att samla pengar till våra åtaganden och även sprida kunskap om Guatemala.

Foto på gruppen ”Agua Cristalina” när de fått sina lån.

Agua Cristalina


Agua Cristalina