Alingsås-Nolhaga
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Välkommen till Alingsås-Nolhaga Rotaryklubb

Intressanta föredrag, spännande nätverk och engagerande samhällsprojekt

 

Vi är ca 50 medlemmar, både kvinnor och män från 35 år och uppåt, med olika yrkesbakgrunder.
Vi träffas normalt varje helgfri måndag kl. 11.50 - 13.00 på Grand Hotel Alingsås då vi äter en lunch tillsammans och lyssnar på ett föredrag.  Andra aktiviteter i olika former inom klubbens nätverk förekommer också emellanåt.

Under åren 2020 och 2021 har restriktioner på grund av Coronapandemin inneburit delvis inställda lunchmöte och delvis genomförda på annat sätt i hybridform med bl.a. begränsat antal deltagare i möteslokalen och kompletterande digital sändning.
Separat information i mailform skickades då inför varje lunchmöte till samtliga klubbmedlemmar och med krav på separat personlig anmälan via mail eller SMS.

Inför nya Rotary-året 2021 - 2022 startar våra lunchmöten efter sommaruppehållet den 16 augusti 2021. Inga begränsningar av antalet deltagare i möteslokalen gäller längre utöver att lunchätande gäster endast får sitta max 8 st. per bord.

Till att börja med kommer vi inte att ha digital sändning av föredragen men vi kommer att fortsätta behåller anmälningsplikten, åtminstone under augusti 2021. F.o.m. september månad gäller inte längre någon anmälningsplikt för deltagande i lunchmöten. 

Vi kommer även att skicka ut separat information till samtliga klubbmedlemmar i mailform dagen före varje lunchmöte


Eventuella frågor kan besvaras av Ulf Esborn, sekreterare (0730-331332 - sms om ingen svarar) eller Ingemar Persson, klubbens president (070-589 97 40).

Är du nyfiken på oss och intresserad av medlemskap?
Besök gärna vår klubb!

Hälsningar

Ingemar Persson

President