Alingsås-Nolhaga
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Ingemar Persson

Sekreterare

Namn: Ulf Esborn

Skattmästare

Namn: Britt Inger Andersson

Tillträdande President

Namn: Carita Wikström

Ledamot Programkommittén

Namn: Carita Wikström

Immediate Past President (IPP)

Namn: Ulrik Lindelöv

Ordf. Programkommittén

Namn: Tomas Ahlberg