Alingsås-Nolhaga
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Ingemar Persson

Ett nytt Rotary-år startade vid senaste halvårsskifte 2021. Presidentskiftet genomfördes vid lunchmötet den 21 juni då Ulrik Lindelöv, (president för rotaryåret 2020 - 2021) lämnade över till mig (detta års president Ingemar Persson).

Min förhoppning är att vi kan bedriva vår verksamhet utan några påtagliga begränsningar av den pandemi som vi upplevt mycket starkt sedan nästan 1,5 år tillbaka. Vi kommer att fortsättningsvis ha lunchträffar i den vanliga lokalen på Grand Hotel varje helgfri måndag.

Det är också min önskan att klubbens medlemmar under kommande år skall uppleva Alingsås Nolhaga Rotaryklubb som ett yrkesnätverk med utveckling i positiv riktning framför allt gällande gemenskap och god stämning inom klubben.

Nedan vill jag redovisa några frågor (både stora och små) som jag och vi från styrelsen under året kommer att fokusera på:

·        Program för lunchträffarna som besökarna upplever som intressanta och där var och en kan känna att man får något med sig från mötet.

·        Stort fokus på medlemsrekrytering vilket alla klubbmedlemmar kan och bör medverka till. Vid Rotaryårets ingång är vi 50 klubbmedlemmar varav fördelningen mellan kvinnor/män är ca 30/70.

·        Fortsättningsvis bedriva lotteriverksamhet inom klubben i samma anda som under de senaste åren.

·        Inleda, och fortsättningsvis bedriva, samverkan med Alingsås. Rotaryklubb (Fredagsklubben) inom vissa områden som kan vara till stor nytta för båda klubbarna.

·        Ta initiativ till en del tillkommande aktiviteter i klubben som t.ex.

-         Bouleträffar på kvällstid (1 eller 2 under sensommar/tidig höst).

-         Träff för julfirande på kvällstid i december.

-         Endagsresa med buss till något intressant resmål.

-         Besök på företag eller liknande vid någon eller några lunchträffar.

Det är naturligtvis mycket värdefullt om klubbmedlemmar kommer med idéer och uppslag för sådana aktiviteter.

·        Ta tag i en del praktiska frågor i klubben som t.ex.

-         Försöker finna lösningar för arbete och engagemang inom yrkes- och samhällskommittéerna tillsammans med fredagsklubben.

-         Aktivera arbetet med medlemsvård inom en fungerande medlemskommitté.

-         Förtydliga alla rutiner gällande rekrytering och mottagning av nya medlemmar.

-         Se över och göra aktuella/behövliga revideringar av klubbhandboken.

-         Se över och, vid behov korrigera, rutiner för alla frågor som gäller namnbrickor, rotarynålar, medlemsfoton i matrikel och klassifikationsbenämning för varje klubbmedlem.

-         Utveckla förslag till eventuell modell för bordplacering vid våra lunchmöten för klubbmedlemmarna att ta ställning till.

-         Införa Swish-modell för ”Matning av grisen” i anslutning till firande av födelsedagar

Jag ser fram emot ett spännande och givande president-år för Alingsås Nolhaga Rotaryklubb.

Mycket välkomna till våra möten i klubben under Rotaryåret 2021 - 2022!

 

Ingemar Persson

President Alingsås Nolhaga Rotaryklubb