Alingsås-Nolhaga
STOCKHOLMS VÄSTRA

Välkommen till Alingsås-Nolhaga Rotaryklubb

Intressanta föredrag, spännande nätverk och engagerande samhällsprojekt

 

Vi är idag 54 medlemmar, både kvinnor och män från 35 år och uppåt, med olika yrkesbakgrunder.
Vi träffas normalt varje helgfri måndag kl. 11.50 - 13.00 på Grand Hotel Alingsås då vi äter en lunch tillsammans och lyssnar på ett föredrag.  Andra aktiviteter i olika former inom klubbens nätverk förekommer också emellanåt.

Under åren 2020 och 2021 har restriktioner på grund av Coronapandemin inneburit delvis inställda lunchmöte och delvis genomförda på annat sätt i hybridform med bl.a. begränsat antal deltagare i möteslokalen och kompletterande digital sändning.
Separat information i mailform skickades då inför varje lunchmöte till samtliga klubbmedlemmar och med krav på separat personlig anmälan via mail eller SMS.

 

Under Rotary-året 2021 - 2022 har våra lunchmöten efter sommaruppehållet 2021 genomförts utan några begränsningar av antalet deltagare i möteslokalen utöver att lunchätande gäster endast fått sitta max 8 st. per bord.

Några digitala sändningar av föredragen har inte heller förekommit och inte heller någon anmälningsplikt för deltagande f.o.m. sept. månad.   

Vi skickar konsekvent ut separat information om nästa lunchmöte till samtliga klubbmedlemmar i mailform någon dag före varje lunchmöte.

 

Vanligtvis har vi varit mellan 20 och 35 besökare vid varje lunchträff under hösten 2021.

Vår förhoppning har varit att vi skulle kunna fortsätta med samma upplägg under våren 2022 men givetvis med hänsyn till de riktlinjer som myndigheter utfärdar till följd av den pågående pandemin.

 

Den 10 jan informerade representanter för Sveriges Regering och Folkhälsomyndigheten om fler allmänna restriktioner i Sverige med start den 12 jan. till följd av den snabba smittspridningen i landet.

För att medverka till att ta ansvar för rådande läge väljer Alingsås-Nolhaga Rotaryklubb att ”pausa” de planerade lunchträffarna under januari månad.

I slutet av januari kommer klubben att ta ställning till om alla planerade lunchmöten i februari kan genomföras eller om även en del av dessa måste ställas in. Info om detta kommer att redovisas på klubbens hemsida.


Eventuella frågor kan besvaras av Ingemar Persson, klubbens president (070-589 97 40) eller Ulf Esborn, sekreterare (0730-331332 - sms om ingen svarar) eller).

Är du nyfiken på oss och intresserad av medlemskap?
Besök gärna vår klubb!

 

För styrelsen i Alingsås-Nolhaga Rotaryklubb

Ingemar Persson

President


måndag den 24 januari 2022
Möte inställt
 
måndag den 31 januari 2022
Möte inställt
 
måndag den 7 februari 2022
Tanzania - Information on vårt projekt
 
 
 
måndag den 28 februari 2022
EGO- Christoffer Jansson
 
 
 
 
måndag den 4 april 2022
EGO-Föredrag Mikael Dolietis