Alingsås
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Det första året

Alingsås Rotaryklubb konstituerades under år 1946 med Göteborgs Rotaryklubb som fadderklubb. Under ledning av guvernören för Svenska Distriktet av Rotary lnternational, förre börsdirektören Kurt Belfrage i Stockholm, avhandlades Rotarys syften och mål och man beslöt att bilda en Rotaryklubb i Alingsås.

Vid detta tillfälle, den 7 oktober 1946, utsågs den första styrelsen med prosten i Alingsås, Carl Johan Ljungberg, som president, och bankdirektören Arne Josefson, som förste vice president. Sekreterare blev direktören Gösta Bolling. Stadgar utformades i enlighet med Rotarys principer och syften och vidare bestämdes, att sammanträdena skulle hållas på Stadshotellet fredagar kl 12.

Den 11 november 1946 översändes till guvernören en förteckning över de 22 medlemmarna i Alingsås Rotaryklubb. De olika medlemmarnas yrken skulle återspegla näringsliv, myndigheter och administration i Alingsås.
CharterbrevRotary International, Central Office i Chicago, översände den 12 december 1946 det officiella Charterbrevet .

Gratulationer
Charterhögtidligheterna ägde rum lördagen den 1 februari 1947. I dessa deltog som representant för Svenska Distriktet av Rotary Intemational doktor Bengt Kerrman, 28 rotarianer från 14 olika rotaryklubbar, 19 medlemmar av Alingsås Rotaryklubb samt 29 damer.”
Gratulationer strömmade in. I arkivet finns bland annat dessa telegram sparade.

Telegram


Verksamheten startar
Klubbens första veckosammanträde ägde rum fredagen den 7 februari 1947. Enligt Veckomeddelande N:r l, sammanställt av sekreteraren Gösta Bolling, var klubbens medlemsantal 22, varav närvarande 18 (81.8%). Gäster var rotarianen Olof Perslow, Enköping samt ickerotarianerna Ingenjör E. Segerfors och Häradshövding K.H. Wöhler.

President Ljungberg hälsade samtliga hjärtligt välkomna till klubbens första veckosammanträde och uttryckte sin glädje över att så många kunnat närvara samt hoppades, att fortsättningen skulle bli lika bra som början. Edvard Åkerberg (Medicine, Surgeon) var klubbens förste föredragshållare och hade till ämne valt ”Moderna narkosproblem”. Det synnerligen intressanta föredraget avtackades av presidenten. Till nästa sammanträde aviserades föredrag av Gunnar Berg (Cotton Jnd.) ”Översikt över den Svenska Textilindustrien”.

Invalda nya medlemmar under det första rotaryåret: Häradshövding K.H. Wöhler, Stadsarkitekt P. Lisper, Arkitekt Roland Eklund, Kyrkoherde Håkan Lindqvist, Byggnadschef Nils Selling


De första medlemmarna
De första medlemmarna i Alingsås Rotaryklubb:
Sittande fr. v: Eugen Weiss, Silfa Fabriks A/B | Sven Gösta Bolling, Konfektions A/B Drabant | OscarAine Josefson, Sparbanken i Alingsås | Carl Johan Ljungberg, Pastorsexpeditionen | Edvard Johan Folke Åkerberg, Alingsås Länslasarett | Gunnar Teodor Berg, Nääs Fabriks A/B, Tollered samt en icke identifierad person (kan vara någon av de uppräknade nedan som enligt uppgift saknas på bild, men som ingick i den ursprungliga medlemsskaran).
Stående fr.v: Ernst Claeson, Alingsås Bomullsväfveri A/B | Sven Holger Littorin, A/B Littorin & Co | Anders Harvald Heden, Brandstationen | Erik Torsten Davidson, A/ B Alingsås Sidenväveri | Hjalmar Grahl, Sveriges Förenade Liruefabrikers A/B | Carl Axel Oscar Molander, Konf. A/B Oscar Molander | Theodor Max Klusendick, Tekaverken A/B | Stig Svante Siöstedt, Alingsås Bomullsväfveri A/B | Wolfram Herman Hösterey, A/B Fodervävnader | Fritiof Klinge, Fridolf Thorssins Eftr. | Clarence Torild Brockman, Svenska Suchard A/B | Olof Arthur Nihlen, A/B Sveriges Förenade Konservfabriker.
På bilden saknas: Bror Ludvig Brandt, Rådhuset Alingsås | Nils von Proschwitz, Alingsås Samrealskola | Pär Severus Echman, Renting-Proprietary samt Torsten Leonard Rantzen, Fine Arts, Music.Kvinnorna


Ända fram till 1989 var Rotary en enkönad serviceorganisation dit endast män hade tillträde. Kvinnor förekom endast som gäster på fester, i talet till kvinnan på dessa och ibland som föredragshållare på lunchmöten.

När Rotary öppnades för kvinnligt medlemskap 1989 skedde detta i och med ett utslag 1987 i USA:s högsta domstol efter långdragna förhandlingar mellan Rotary International och det juridiska systemet i USA. Samma år chartras den första klubben i USA med kvinnor som chartermedlemmar.
I Alingsås valdes den första kvinnan in 1995. Det var bibliotekschef Ulla Forsén. Hon följdes av en handfull inval av kvinnor de närmaste tre åren; apotekschef Inga-Britt Mattsson (1996), socialchef Birgitta Nilsson (1996), advokat Beatrice Rämsell 1997, inredaren Gina Romland samt redaktör Anna-Karin Jansson (båda 1998).

Idag (2019) är 23 % av medlemmarna i Alingsås Rotaryklubb kvinnor.