Alingsås
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Anders Jansson

Anders Jansson President 2021/22
Alingsås Rotaryklubb 2021-2022!

Alingsås Rotaryklubb fyller det kommande verksamhetsåret 75 år. Första styrelsen utsågs den 7 oktober 1946 och första president var Prosten Carl-Johan Ljungberg. "Klubben chartrades högtidligen den 6 december 1946 och charterhögtidligheter hölls den 1 februari i närvaro av representant för Svenska distriktet av Rotary International, 28 rotarianer från 14 olika rotaryklubbar, 19 medlemmar av Alingsås Rotaryklubb samt 29 damer." Gratulationer strömmade in. Det skall vi fira under detta år.

 

Rotarys hjärta är våra medlemmar, engagerade människor som delar en passion för samhällstjänst och vänskap.Rotarymedlemmar har stora möjligheter att göra gott tillsammans och att vara en lokal aktör i samhällsutveckling såväl som en nationell och internationell. Detta ligger i linje med världspresidentens devis ”Din insats förändrar liv”. Rotary Internationals president för rotaryåret 2021–2022, Shekhar Mehta, uppmanar oss medlemmar att delta ännu flitigare i tjänsteprojekt, eftersom omsorgen om medmänniskan är den bästa livsstrategin. Det förändrar andras liv, men också ditt eget liv.

Det är vi i klubben som gemensamt formar verksamheten och skapar trivsel, ger varandra givande inblickar i intressanta frågor och bidrar till samhället i stort. Som president är jag beroende av alla er klubbmedlemmarnas stöd, och jag tar min roll som klubbpresident på största allvar, och närmar mig uppdraget med ödmjukhet och respekt.

Inledningsvis prioriterar jag två frågor: klubbmötena och olika initiativ och insatser för att ytterligarestärka värdet av att vara med i Rotary. Detta är frågor jag hoppas att klubbens medlemmar ger input till och hjälper styrelsen framåt i arbetet med många bra inspel.

En viktig del i detta är våra klubbmöten, där vi, när vi åter kan mötas fysiskt, ser fram emot bra samtal under första halvtimman och intressanta och berikande föredrag under andra halvtimman. Jag tror att vi efter ett drygt års pandemi ser fram emot det fysiska mötet igen.

Med Service above self som ledstjärna arbetar Rotary för att åstadkomma bestående, långsiktigt hållbara förbättringar inom sju fokusområden. I flera av dem deltar och bidrar vår förening på nationellt och internationellt plan. Lokalt skulle jag vilja fokusera på en fråga bland de sju fokusområdena under mitt presidentår – lokal ekonomisk utveckling, men utveckla det internationella spåret till att också verka lokalt i Alingsås.

Internationellt handlar detta fokusområde om att stärka företagande och utbildning i entreprenörskap och affärsutveckling. Jag skulle vilja lyfta detta också lokalt. Alingsås Rotaryklubb kan med den breda kompetens och erfarenhet som många medlemmar besitter kunna vara ett stöd i nyföretagande, småföretagande och Ung Företagsamhet och en senior kunskapsbank för gymnasieelevers yrkesval. Jag hoppas att klubben med ert benägna bistånd kommer att på många bra sätt stödja ekonomisk utveckling lokalt.

När jag tar över efter Ragnhild vill jag passa på att tacka henne, den avgående styrelsen och våra aktiva funktionärer för det arbete de har bidragit med. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med dem och alla andra i klubben under det kommande året..  

Anders Jansson
President Alingsås Rotaryklubb 2020/2021