Funktionärer

President

Namn: Staffan Svantesson

Sekreterare

Namn: Carina Håkansson

Skattmästare

Namn: Andreas Johansson

IT-samordnare

Namn: Björn Wadensten

Executive Secretary

Namn: Olof de Verdier

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Anette Johansson

Kontaktperson GDPR

Namn: Björn Wadensten

Immediate Past President (IPP)

Namn: Anette Johansson

vice Skattmästare

Namn: Anna Forsberg

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Johan Lindahl

Tillträdande President

Namn: Ragnhild Lövrup

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Marie de Verdier Persson

vice Sekreterare

Namn: Staffan Rystedt

Vice President

Namn: Anders Jansson

Närvarorapportör

Namn: Marie de Verdier Persson

Revisor

Namn: Anders Lundgren

Ordf. Programkommittén

Namn: Anders Jansson

Närvarorapportör

Namn: Carl-Johan Augustsson

Revisor

Namn: Patrik Alströmer

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Carl-Johan Augustsson

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: alingsas@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Grand Hotel Alingsås
Bankgatan 1
44130 Alingsås

Ordinarie mötestid: Fredagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Paul Harris-dagen
2020-02-21 12:00