President: Staffan Svantesson

Välkommen till Alingsås Rotaryklubb!

President 2019/20

Rotary grundades 1905 i Chicago. Initiativtagare var advokaten Paul Harris som kom till Chicago som ung jurist och behövde ett sätt att skapa nya kontakter. Det var därför han grundade Rotary.


Nu har det gått över 100 år och idag finns det över 30.000 klubbar med 1,2 miljoner medlemmar i 200 länder.

Service above self
Genom Rotary förfogar vi över ett fantastiskt nätverk som på olika sätt kan utveckla vänskap, knyta an till samhällen, bygga starka och hållbara relationer. Rotary förenar världen.

Vi är ett nätverk som kan bidra till varandras utveckling. Det gör vi internationellt, men kärnan/grunden i hela verksamheten är ändå de enskilda klubbarna där vi tillsammans skapar möjligheter genom de olika kompetenser, kontaktnät och idéer som finns hos Er/oss som är med i vår klubb. Vi här och tillsammans med andra klubbar bygger vi det stora.

Men det utgår från oss. Vi här inne.

Varje gång du kommer på våra möten så bidrar du till en betydelse och utveckling för någon annan. Ni bidrar till en betydelse och utveckling för mig. Jag hoppas och tror att jag bidrar med något till Er. På så sätt får vi ju en stor betydelse för varandra. Genom att träffas, nätverka.

Det är vitaliserande, vi ger och får kunskap, vi ger och får tankar och idéer. Vi får energi och det är kul!

För vi som är här inne vill något – vi vill bidra och utveckla andra och på så sätt utvecklar vi oss själva och samhället. Service above self = Rotarys motto.

Vi bidrar till samhällsutvecklingen lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

Som medlemmar bidrar vi till stora internationella projekt som t.ex. arbetet med att utrota Polio. Vi bidrar till mindre men lika viktiga internationella projekt som t.ex. det aktuella Tanzania-projektet som är startat här hos oss. Mycket bra initiativ. Vi bidrar till att uppmärksamma lokala positiva förebilder som redan i ung ålder funnit glädjen i att bidra till andras utveckling och på så sätt bidra till samhällsutvecklingen – service above self.

Tillsammans

Det handlar inte om mig som president eller oss i styrelsen, utan det handlar om oss alla medlemmar och vad vi åstadkommer tillsammans.

Därför är mitt ord för året tillsammans. Tillsammans utvecklar vi varandra och samhället.

Därmed vill jag be er att fortsätta komma med förslag till programpunkter och förslag på projekt som vi kan driva eller bidra till.

Det vi gör har betydelse för väldigt många. Det är i högsta grad meningsfullt. Du gör något gott för samhället och bidrar till andras och din egen utveckling.

Du får ta del av intressanta föredrag med inspirerande talare.

Du får ett fantastiskt nätverk och nya vänner för livet.

Verkar det här spännande? Tror ni att fler skulle tycka att detta är intressant?

Jag är helt övertygad om det!

Jag tror att ni alla kan ha personer i era nätverk som skulle tycka att det här är intressant. Min uppmaning till er är följande:

Bjud med er gäster under det här året. Berätta för dem vad vi står för och vad vi gör. Fråga dem om de tycker att det skulle vara intressant att vara med och bidra tillsammans med oss. Föreslå dem sedan som medlemmar.

Vi har en historia, en själ, en idé som är otroligt betydelsefull och meningsfull.

Tack så mycket och tack för förtroendet!

Staffan Svantesson
President 2019/2020
Alingsås Rotaryklubb

 

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: alingsas@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Grand Hotel Alingsås
Bankgatan 1
44130 Alingsås

Ordinarie mötestid: Fredagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Paul Harris-dagen
2020-02-21 12:00