Åmål Tuppen
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

Sekreterare

Namn: Bengt Wallin

Skattmästare

Namn: Jürgen Picha

Valberedning

Namn: Maj Britt Jaup

Telefon: +0 070-2811045

E-post: majbritt.jaup@gmail.com

Valberedning

Namn: John Christer Brynteson