Funktionärer

President

Namn: John Christer Brynteson

Sekreterare

Namn: Lia van der Ven

Telefon: +073-0935084

E-post: lia@vanderven.se

Skattmästare

Namn: Jürgen Picha

IT-samordnare

Namn: Lia van der Ven

Telefon: +073-0935084

E-post: lia@vanderven.se

Tillträdande President

Namn: Maj Britt Jaup

Telefon: +0 070-2811045

E-post: majbritt.jaup@gmail.com

Ledamot

Namn: Mats Ögren

Valberedning

Namn: Maj Britt Jaup

Telefon: +0 070-2811045

E-post: majbritt.jaup@gmail.com

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Pia Gullberg

Närvarorapportör

Namn: Lia van der Ven

Telefon: +073-0935084

E-post: lia@vanderven.se

Ledamot Programkommittén

Namn: Pia Gullberg

Ordf. Programkommittén

Namn: Lia van der Ven

Telefon: +073-0935084

E-post: lia@vanderven.se

Immediate Past President (IPP)

Namn: Åsa Bodmark

Revisor

Namn: Johan Abenius

Valberedning

Namn: Åsa Bodmark

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Tel: 0730935084 E-post: sekreterare.tuppen@gmail.com


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Åmåls Stadshotell
Kungsgatan 9
662 31 Åmål

Ordinarie mötestid: Tisdagar 08:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Dagens Aktivitet av Mats Ögren
2020-02-11 08:00