Funktionärer

President

Namn: Åsa Bodmark

Sekreterare

Namn: Lia van der Ven

Telefon: +46 073-0935084

E-post: lia@vanderven.se

Skattmästare

Namn: Jürgen Picha

IT-samordnare

Namn: Lia van der Ven

Telefon: +46 073-0935084

E-post: lia@vanderven.se

Immediate Past President (IPP)

Namn: Maj Britt Jaup

Telefon: +0 070-2811045

E-post: majbritt.jaup@gmail.com

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Pia Gullberg

Ordf. Programkommittén

Namn: Annica Hedborg

Tillträdande President

Namn: John Christer Brynteson

Kontaktperson Samhällstjänst

Namn: Annica Hedborg

Kontaktperson GDPR

Namn: Åsa Bodmark

Närvarorapportör

Namn: Lia van der Ven

Telefon: +46 073-0935084

E-post: lia@vanderven.se

Valberedning

Namn: Iia Abenius

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Tel: 0730935084 E-post: sekreterare.tuppen@gmail.com


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Åmåls Stadshotell
Kungsgatan 9
662 31 Åmål

Ordinarie mötestid: Tisdagar 08:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Dagens aktivitet av John Christer Bryntesson
2019-05-07 08:00