Åmål
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Jörgen Johansson

Här ska president Jörgen Johansson synas senare.