Den 30 mars 2019 är det åter dags för Rotarys välgörenhetskonserter! 
Musik utan gränser, det blir två fantastiska föreställningar i Anebys vackra konserthus. 


Medverkar i konserterna:

kommer snart!

Årets tema: Inspiration, happiness, togetherness!


Varför gör vi detta i Aneby Rotaryklubb?
Pengarna som samlas in i samband med konserterna går till välgörande ändamål ute i världen och till goda insatser i närområdet, Aneby kommun.

Överskottet från 2018 års konserter:
Insatserna i Bangladesh sker i samarbete med Svenska Barnhjälpen Aneby och stödet till skolan i Uganda sker genom Föreningen Golomolo i Malmö. Insatserna i Aneby sker bl.a. i samarbete med Aneby kommun, kyrkorna och olika frivilligorganisationer. Alla insatser återredovisas i samband med konserterna.

Konserterna 2018 gav ett nettoöverksott på hela 81 813 kronor! De pengarna går till:
  • djupborrade brunnar för rent dricksvatten i Bangladesh (28 000 kronor)
  • hjälp till självhjälp i form av mikroföretagande i Bangladesh (16 906 kronor)
  • skolan i Golomolo i Uganda (16 907 kronor)
  • lokala insatser i vår egen kommun, Aneby (20 000 kronor)

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

J3 köket
Jönköpingsv. 3
57824 Aneby

Ordinarie mötestid: Måndagar 19:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Susanna Halonen - Sociala medier ur ett marknadsföringsperspektiv.
2019-08-26 19:00