Årjäng
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Kenth Ström

 

Mitt Presidentår 2021-2022 

Hej .

 
För andra gången har jag fått förtroendet att leda Årjäng Rotaryklubb. Jag är en av tre klubbmedlemmar som gör ett andra presidentår. Klubben är livaktig och vi har nu 34 medlemmar. Flera är på väg att väljas in. 
 
Rotary ses ofta som en anonym sammanslutning och det är för många människor oklart vilka som är medlemmar och vad organisationen sysslar med. Därför är det särskilt viktigt att klargöra att : "Rotary är en organisation av samhällsengagerade människor med olika yrkesbakgrund." Rotarys mål kan sammanfattas under devisen "We help people, that´s what we do. Vi hjälper människor, det är vad vi gör."
 
Vi måste också marknadsföra oss och synas i samhället genom att arrangera olika projekt, gärna på lokal nivå. Att synas i media är också av största vikt. "Syns vi inte, så finns vi inte." Vi kommer att bjuda in intresserade på våra luncher. Stor öppenhet mot samhället är väsentligt.
 
Rotarys internationella president är detta rotaryår, Shekhar Metha. Hans devis är: "Serve to change lives." Det skall vi leva upp till.
 
Klubbens motto: "SERVICE ABOVE SELF, OMTANKE UTAN BAKTANKE."
 
Vi tänker också på 4-frågeprovet.
 
"I allt vi säger, tänker och gör skall vi alltid fråga oss."
 
1. Är det SANT?
2. Är det RÄTTVIST mot alla inblandade?
3. Bygger det bättre VÄNSKAPSFÖRHÅLLANDEN?
4. Är det till FÖRDEL för alla inblandade?
 
Är du intresserad av att besöka oss  så är du hjärtligt välkommen.
 
Med vänliga Rotaryhälsningar och jag ser fram emot ett spännande presidentår.
 
Kenth Ström
President, Årjäng Rotaryklubb.