KLUBBENS HISTORIA

Båstad Rotaryklubb bildades vid ett konstituerande sammanträde på Hotell Båstad den 27 april 1955.

Klubbens främsta tillskyndare var apotekaren Paul Nyman, källarmästaren Lars Marcus samt boktryckaren Gösta Svensson.

Paul Nyman utsågs till klubbens förste president, Lars Marcus till dess sekreterare och till ledamöter i första styrelsen utsågs därjämte jur.kand Nils Forsberg, direktör Bernhard Jorlén, direktör Olof Nobel, möbelhandlanden Gunnar Rosenlund, bokhandlanden David Wesström samt boktryckaren Gösta Svensson.

Charterhögtiden avhölls den 18 juni 1955 i Båstads kyrka med efterföljande festligheter på Strand Restaurant i Båstad.

Antalet chartermedlemmar uppgick till 22, samtliga män.

En milstolpe inträffade år 1996, då klubben fick sin första kvinnliga medlem, dåvarande chefen för SEB i Båstad, Agneta Kåberg.

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: bastad@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Hotell Skansen
Kyrkogatan 2
26921 Båstad

Ordinarie mötestid: Måndagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Mötet inställt p g a risk för coronasmittsspridning
2020-06-01 12:00