PROJEKT - Mozambique


Maos que falam

       

   

Projekt för döva kvinnor i Maputo, Mocambique.

MAOS QUE FALAM,

HÄNDER SOM TALAR

 

Sofia Bydal bodde tillsammans med sin familj i Maputo, Mocambique 2013-2015. Hon o hennes man Ole arbetade på Skandinaviska skolan.

Där kom hon i kontakt med en grupp döva kvinnor, som arbetade i ett kooperativ o sydde olika saker.

Att vara döv är ett handikapp för vem som helst, men i Mocambique kan det upplevas som en skam och kvinnorna stannar oftast bara hemma.

Kooperativet har en lokal som tillhör en kristen kyrka. Det finns en kvinna, Carla, från Brasilien som leder dem och har hand om ekonomin.

Kvinnorna är ca 15 st och mellan 16-30 år. De är helt döva men kan teckenspråk (finska).

Sofia såg att sömnadsprodukterna inte var så bra, både vad beträffar modeller, sömnad och tygkvalitet. Men såg också att det fanns potential hos kvinnorna.

Sofia hjälpte kvinnorna med tyginköp, modeller och sömnaden och fick fram fina o bra produkter för avsättning även i Sverige.

Sofia tog med produkterna till Skandinaviska skolan och ordnade en marknad där. Allt såldes slut.

Men när Sofia åkt hem mer eller mindre avstannade och backade verksamheten. De hade då sålt allt och inga pengar fanns kvar till att köpa in tyger.

Hösten 2016 startade Sofia ett hjälpkonto för att få ihop pengar. Dock inget 90-konto, var för dyrt. Startade även en Facebook sida.

På höstlovet 2016 åkte Sofia ner igen, köpte in tyger och fick igång verksamheten igen. Hade då fått gjort etiketter i Sverige tillsammans med ett UF företag i Helsingborg. Hade då också fått in pengar på hjälpkontot.

Genom olika fonder och resestipendier har Sofia fått möjlighet att åka ner och besöka dövcentret och hjälpa dem på plats. Var tillbaka 2017.

Försäljningen sker lokalt i Maputo, fast det är svårt för de döva kvinnorna att få plats på marknader, stöts ut.

Sofia säljer här i Sverige på marknader, försöker komma in på hotell.

Transporterna till Sverige sker med svenskar som åker hem.

Sofias mål är att få kvinnornas verksamhet att gå runt, dvs köpa in tyg, sy, sälja o få pengar över att köpa in nya tyger och att kvinnorna kan få lön att försörja sig själva och sina familjer. Detta gör att de lär sig yrket, får en meningsfull vardag tillsammans med andra döva.

Än så länge krävs det dock att Sofia åker ner.

Sofia åker ner nu på höstlovet 2018 och har fått ett resestipendium, genom Sveriges dövas förening, som täcker hennes reskostnader och uppehälle.

Min uppfattning är att det är ett seriöst och behjärtansvärt projekt.

En rotarian i vår klubb, Bengt Wennerlund, som arbetat med textilprodukter hela sitt liv, har granskat produkterna och bedömt att sömnadskvaliteten är utmärkt.

Ovanstående låg till grund för ansökan om bidrag från U-fonden.

Till vår stora glädje beviljade U-fonden vår klubb ett bidrag på 10 000 kr. Själva satsar vi 5 000 kr.  Sofia får alltså 15 000 kr med sig ner till Mocambique att inhandla tyger och annat material för.  Med dessa pengar är verksamheten för de döva kvinnorna tryggad en lång tid framöäver.

Klubben har även köpt in produkter till lotteri och tackgåvor till våra föredragshållare.

Om ca 1 år kommer klubben att göra en redovisning till U-fonden.

 

Båstad 2018-10-05

Monica Melén Beijer

President Båstad Rotaryklubb.

LÄS MER
facebook share button twitter share button linkedin share button

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: bastad@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Hotell Skansen
Kyrkogatan 2
26921 Båstad

Ordinarie mötestid: Måndagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Gösta Sjöström - PEAB 60 år- Vi ses på Skansen
2019-11-25 12:00