Borås Östra
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Charterbrev från december 1955


Borås Östra Rotaryklubb hade sitt första veckomöte torsdagen den 20 oktober 1955 sedan förberedelsearbetet för bildandet av en andra klubb i Borås vid sidan om Borås Rotaryklubb hade pågått sedan sommaren 1954. Klubbens charterbrev är daterat 12 december 1955, det anlände klubben den 9 mars 1956 och vid högtidligheten som hölls i samband med detta samlades 26 medlemmar. Klubbens första president var direktören Tore A Wihman.

De första åren hade klubben sina möten på Hotell Borås och senare flyttades de till Stadshotellet. Vid hotellbranden 1978 förstördes alla klubbens handlingar och rekvisita men genom ett gediget och omfattande arbete kunde man "återskapa" klubbens tidiga historia i första hand genom att samla in veckobrev bland flera av medlemmarna.

I samband med klubbens 40-årsjubileum beslutades om att sammanfatta de första fyrtio åren i en krönika, ett kompendium med över 70 sidor med titeln  - 40 år med Borås Östra Rotaryklubb 1955-1995. Krönikans författare var medlemmen Olof Franzon och den är en fantastisk beskrivning av klubbens historia och den speglar också livet i  Borås där flera av dåtidens kända boråsare spelar revy.

Klubbens 50-årsjubileum firades på Yxhammargården och tio år senare var det dags för 60 årsfirandet som ägde rum vid restaurang Lokverkstan, Åhaga, se fotokollaget nedan som dels visar högtidstalaren Ulrik Nilsson intervjua hedersmedlemmen Carl-Axel Ekman (också flest år i klubben) samt presidenten Marianne Segenstedt överlämnande utmärkelsen Paul Harris Fellow till Jörgen Henriksson.

 

Under hösten 2018 inleddes diskussioner mellan Borås Södra och Borås Östra Rotaryklubbar om att slå samman de båda klubbarna till en. Den främsta orsaken till detta var att öka antalet aktiva medlemmar och indirekt därmed också sänka medelåldern i den sammanslagna klubben. Genom att öka antalet antalet aktiva medlemmar och lunchgäster ökar vi vi våra kontaktytor, vi får också bättre möjlighet att attrahera intressanta föredragshållare/ämnen och indirekt blir vi dessutom mer intressanta för nya medlemmar.

Arbetet med sammanslagningen bereddes av en arbetsgrupp med representanter från båda klubbarna och båda klubbarna beslutade vid sina respektive årsmöten i slutet av 2018 att gå vidare med sammanslagningen. Vid ett konstituerade eller förberedande möte 2019-03-14 togs beslut om att den sammanslagna klubbens namn skulle vara Borås Östra Rotaryklubb (beroende på att Borås Östra var äldst av de två), att ekonomin för den sammanslagna klubben skulle vara summan av de de båda klubbarna rakt av och att sammanslagningen formellt skulle ske 2019-07-01. Dessutom presenterades och godkändes styrelsen för verksamhetsåret 2019/20. Sammanslagningen har resulterat i att vi fått ett nytt medlemsbevis som bekräftar att våra klubbar gått samman till en klubb.