Borås Viskan
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Lotta Preijde

Sekreterare

Namn: Stina Hallhagen

Skattmästare

Namn: Kenneth Källerman

IT-samordnare

Namn: Björn-Ola Kronander

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Stefan Olsson

Revisor

Namn: Randi Evers Säwemark

Vice President

Namn: Peter Gunnarson

Nominerad president

Namn: Peter Elisson

Ordf. Programkommittén

Namn: Eva Blomqvist

Kontaktperson GDPR

Namn: Björn-Ola Kronander

Inkommande programansvarig

Namn: Sven-Erik Neergaard-Möller

Inkommande klubbmästare

Namn: Johanna Armå

Kontaktperson RFE

Namn: Stefan Olsson

Inkommande Sekreterare

Namn: Eva Andreasson

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Anders Nilsson

vice IT-samordnare

Namn: Stefan Olsson

Revisorssuppleant

Namn: Jan Elgmark

Kontaktperson internationell tjänst

Namn: Stefan Olsson

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Thord Elvljung

Tillträdande President

Namn: Kerstin Häregård

Klubbmästare

Namn: Thord Elvljung

Revisor

Namn: Per-Johan Swartling

Immediate Past President (IPP)

Namn: Peter Gunnarson

vice Sekreterare

Namn: Jimmy Nidkell