Borås Viskan
STOCKHOLMS VÄSTRA
ProjectView

NYHETSARTIKLAR

Projekt Tanzania 2014

1. BAKGRUND

Borås Viskan Rotary Klubb har sedan år 2000 drivit olika projekt i Tanzania. Inriktningen har varit att satsa på utbildning, hälsovård samt sjukvård. Upprinnelsen till detta var en redan etablerad kontakt mellan Fristad Folkhögskola utanför Borås och deras vänskola Tango i Mbulu, Norra Tanzania.

Syftet var från början att bidra till landsbygdsutveckling. Vi gav stöd åt denna skola och deras elever så att de kunde stanna kvar i regionen och skapa sig en försörjning i de hantverksyrken de utbildat sig i. Några medlemmar i vår Rotaryklubb hade också en möjlighet att bygga upp en tandläkarmottagning på det lokala sjukhuset i området. I regionen med ca 300 000 människor saknades helt dessa resurser.

Redan efter vårt första besök i Tanzania såg vi att ge hjälp till självhjälp är det bästa biståndet. 

2. PROJEKT MBULU 2000 – 2012

Kontinuerligt stöd till Tango Folkhögskola i Mbulu, norra Tanzania. Donationer till skolundervis- ningen i form av material, datorer, jordbruksredskap, verktyg etc. Detta projekt avslutades tyvärr 2012 då vår kontakt med skolan upphörde p g a byte av skolledning och bristande intresse.

Hälsovårdsprojekt omfattande utbildning av lärare från 104 skolor i näringslära, förebyggande hälso- och tandvård samt information om HIV/Aids. Uppsökande verksamhet i dessa skolor varvid 85 000 skolbarn fått denna information. Barnen har också undersökts av tandläkare och sköterska. Detta pilotprojekt drevs av oss i 2 år. Under denna period installerade vi även tandläkarmottag- ningen på sjukhuset. Därefter tog Tanzaniska staten ansvar över att fortsätta driva verksamheten!

Vi har gett ekonomiskt stöd för inköp av skoluniformer samt bänkar och stolar till en Primary School i området. Där har vi även finansierat en vattenbrunn.

3. PROJEKT ARUSHA 2010 - 2012

Vi har hjälpt till att förse några sjukhus, St Elizabeth och Mount Meru Hospital, med röntgen-, operations- samt en hel del annan utrustning. Installationen har utförts av tekniker från Borås. De har även på plats utbildat och tränat den inhemska personalen.

På ett barnhem i staden Arusha har vi försett de föräldralösa barnen med sängutrustning.

4. PROJEKT ARUSHA 2013 -

Tillsammans med Arusha Mount Meru Rotary Club har vi ett pågående skolprojekt. En fattig och mycket dåligt utrustad skola i Arusha, Lemara Primary School, har fått skolbänkar och annan utrustning. De är tillverkade av lokala snickare. Upprustning av skolsalar med nya golv, målade väggar, nya fönster har utförts och skall fortsätta tills hela skolan är renoverad.

5. PROJEKT WOMEN EMPOWERMENT PROJECT, ARUSHA 2012 -

Vår klubb driver ett kvinnoprojekt – Projekt kvinnlig frigörelse - tillsammans med Arusha Mount Meru Rotary Club. Målet är att identifiera, utbilda och ge mindre lån till kvinnor så de kan starta mindre affärsrörelser framför allt inom försäljning av varor på marknader. Denna hjälp till självhjälp gör att de kan försörja sina familjer och låta barnen få sin skolgång.

Problemen i Afrika och Tanzania är den mansdominerade kulturen, månggifte och fattigdom. Vår vilja är att förändra kvinnors möjligheter och uppmuntra till utbildning i entreprenörskap.

I projektet har hittills 23 kvinnor utbildats och fått möjlighet till små lån. Meningen är att de skall kunna betala tillbaka lånen på ett år.

6. SUMMERING

Sammanlagt har Borås Viskan Rotary Klubb under åren satsat mer än 500 000 kr på våra projekt i Tanzania. Pengar som vi ansökt om hos Rotary International, vårt Rotary Distrikt 2360, Rotarys U-fond samt egna insamlade medel.

Klubben har hittills anordnat tre organiserade resor för medlemmar till Tanzania (2004, 2008 och 2011) för att följa våra projekt. Borås Viskans målsättning är att arrangera en resa till Tanzania minst vart tredje år. I november 2014 reser en grupp om 8 klubbmedlemmar och 4 partners till Tanzania under 10 dagar. Klubben har kontinuerlig kontakt med Arusha Mount Meru Rotary Club för att följa upp pågående projekt och diskutera nya projekt.