Borås Viskan
STOCKHOLMS VÄSTRA
ProjectView

NYHETSARTIKLAR

Projekt Tanzania 2017

Ett projekt med Mt Meru RC är Women Empowerment Project. Kvinnor som vill starta egen verksamhet inom jordbruk och handel fick en möjlighet att bli ekonomiskt stöttade genom mikrolån för att kunna utveckla sina verksamheter. 24 kvinnor har deltagit i detta projekt och 62% av de godkända mikrolånen har återbetalats. Vi ville också – i detta kvinnoprojekt – stötta unga ambitiösa flickor/kvinnor att få möjlighet med fortsatta studera på Secondary School.

Tillsammans med Mt Meru RC har vi också genomfört ett skolprojekt. En fattig och mycket dåligt utrustad skola i Arusha, Lemara Primary School, har fått skolbänkar och annan utrustning. Vi finansierade upprustning av skolsalar med nya golv, målade väggar och nya fönster. I början av 2017 har som nästa steg ett biblioteksprojekt genomförts där vi bidragit till inköp av böcker.

På rekommendation från Mt Meru RC har medel från kvinnoprojektet använts under våren 2017 använts till att bekosta examenspresenter i form av symaskiner till 13 flickor efter ett års utbildning på St Magdalene Canosa Girls Training Center som drivs av nunnor i Arusha.

Vi har tidigare också hjälpt till och finansierat transport av röntgen-, operations- samt en hel del annan utrustning till St Elizabeth Hospital i Arusha. Installationen på plats har utförts av tekniker från Borås. De har även där utbildat och tränat den inhemska personalen.