Funktionärer

President

Namn: Per-Arne Olsson

Telefon: +46 070-2089862

Sekreterare

Namn: Lena Olsson

Skattmästare

Namn: Hans-Åke Olsson

Telefon: +46 70-5410749

E-post: hans-ake.olsson@telia.com

IT-samordnare

Namn: Per-Arne Olsson

Telefon: +46 070-2089862

Executive Secretary

Namn: Lena Olsson

Ledamot

Namn: Paul Rosenqvist

Ledamot

Namn: Daniel Wäppling

Revisor

Namn: Christian Jönsson

Ordf. Programkommittén

Namn: Christian Jönsson

Vice President

Namn: Urban Gunnarh

Telefon: +46 0723933691

E-post: urban.gunnarh@bikab.net

Immediate Past President (IPP)

Namn: Urban Gunnarh

Telefon: +46 0723933691

E-post: urban.gunnarh@bikab.net

Kontaktperson RFE

Namn: Jonas Gyllenberg

Ledamot

Namn: Magnus Ny

Revisor

Namn: Inger Falck

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Inger Falck

Ledamot

Namn: Bo Hansson

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: bromolla@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Krog no 2
Korsholmsvägen
295 35 Bromölla

Ordinarie mötestid: Måndagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Unik byggnadsteknik som tillgodoser framtidens krav
2018-08-20 12:00