Funktionärer

President

Namn: Per-Arne Olsson

Telefon: +46 070-2089862

Sekreterare

Namn: Lena Olsson

Skattmästare

Namn: Hans-Åke Olsson

Telefon: +46 70-5410749

E-post: hans-ake.olsson@telia.com

IT-samordnare

Namn: Per-Arne Olsson

Telefon: +46 070-2089862

Executive Secretary

Namn: Lena Olsson

Ledamot

Namn: Paul Rosenqvist

Humlestafetten

Namn: Paul Rosenqvist

Ledamot

Namn: Daniel Wäppling

Humlestafetten

Namn: Daniel Wäppling

Humlestafetten

Namn: Per-Arne Olsson

Telefon: +46 070-2089862

Revisor

Namn: Christian Jönsson

Ordf. Programkommittén

Namn: Christian Jönsson

Vice President

Namn: Urban Gunnarh

Telefon: +46 0723933691

E-post: urban.gunnarh@bikab.net

Immediate Past President (IPP)

Namn: Urban Gunnarh

Telefon: +46 0723933691

E-post: urban.gunnarh@bikab.net

Humlestafetten

Namn: Urban Gunnarh

Telefon: +46 0723933691

E-post: urban.gunnarh@bikab.net

Kontaktperson RFE

Namn: Jonas Gyllenberg

Klubbmästare

Namn: Jonas Gyllenberg

Ledamot

Namn: Magnus Ny

Klubbmästare

Namn: Magnus Ny

Tillträdande President

Namn: Magnus Ny

Revisor

Namn: Inger Falck

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Inger Falck

Ledamot

Namn: Bo Hansson

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: bromolla@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Krog no 2
Korsholmsvägen
295 35 Bromölla

Ordinarie mötestid: Måndagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Julavslutning
2018-12-17 11:45